Home

Hírek

A rendezvényen az árvíz, belvíz, aszály és vízminőségi kárelhárítási feladatokról is szó esett.

A tömlős szerkezet beépítése várhatóan még az idei évben megtörténik.

Egy Szent István ezüst dénárt talált Dávid Balázs esztergomi gátőrünk.

Oklevelet kapott Szabó Richárd a XL. Országos Vízrajzi Értekezleten.

Várhatóan 2019. év elején indul meg a kivitelezés.

2018. szeptember 13-14-én került sor Budapesten a fejlesztés nyitó rendezvényére.

Dunaszigeten került sor a projekt lakossági fórumára.

Felhívás

Felhívás turisták és a horgászok számára

Folyamatban van a KEHOP – 1.4.0-15-2015-00002 számú „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” című beruházás Dunakiliti térségi projektelemeinek a kivitelezése. A felújítási munka olyan fázisba ért, hogy a Dunakiliti duzzasztómű kezelőhídján az átjárás, és a műtárgy környezetének turisták által történő megtekintése munka- és balesetvédelmi szempontból veszélyes, ezért ez 2018. december 19-ig továbbra is tilos!

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet szerinti vízjogi engedélyezési eljárás kezdeményezéshez 2018. január 1. napjától mellékelni kell valamennyi  vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény kérelem esetén a vízügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási nyilatkozatát. Dokumnetumok elérhetőek az alábbi linken.