Adatszolgáltatás

Vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatok szolgáltatása

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatok megismerése érdekében bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

A szóban előterjesztett kérelmeket írásos, nyomtatott formában is meg kell ismételni, (amely lehet levél, fax, vagy  e-mail) annak érdekében, hogy a megrendelés tárgya, a szolgáltatandó adatok tartalma, az adatkérő azonosítási adatai egyértelműen meghatározható legyenek.

Helyrajzi számra történő hivatkozás esetén térképszelvény beküldése, vagy utcanév megadása is szükséges a pontos helyazonosítás érdekében.

Szakdolgozat készítéshez igényelt adatszolgáltatási kérelem esetén a költségtérítés alóli mentesítéshez az oktatási intézmény igazolása is szükséges, a szakdolgozat címének feltüntetésével.

Az adatszolgáltatás megrendelő lapja  a csatolmányban található.

A leggyorsabb adatszolgáltatást a hiánytalanul kitöltött formanyomtatvány e-mail-en történő beküldése esetén tudjuk biztosítani.

A megrendelő lapot az alábbi e-mail címre kérjük eljuttatni:

vizrajz@eduvizig.hu

Kérjük, hogy ezen a címen kizárólag adatszolgáltatási kérelmeket nyújtsanak be!