Helyi vízkárelhárítás

Helyi vízkárelhárításra elsősorban dombvidéki vízfolyások esetében kerül sor. A lehulló nagyobb mennyiségű csapadék hatására hirtelen alakulnak ki elöntések, a folyó vízszállító kapacitásának korlátai miatt. Az utóbbi 60 évben történt jelentősebb helyi vízkáresemények 1953, 1965, 1968, 1975, 1976, 1992, 1995, 1996, 1999, 2000, 2010. években fordultak elő.

A helyi vízkárelhárítás általában önkormányzati feladatkörbe tartozik, a vízügyi igazgatóságok szakmai irányítási feladatokat látnak el. A védekezésre való felkészülés keretében folyamatosan aktualizálásra kerülnek a védelmi tervek, évente felülvizsgálatra kerülnek a töltések, medrek, műtárgyak, szivattyútelepek, egyéb gépi berendezések, védelmi anyagok, eszközök, véderdők, informatikai hálóza. A hibák kiküszöbölésére intézkedési tervek készülnek. A védekezési feladatokat másodfokú készültségi szintig az igazgatóság saját állományával, ennél magasabb fokozatnál a társ vízügyi igazgatóságok és egyéb szerződéses együttműködő szervezetek, nyugdíjasok, honvédség, katasztrófavédelem, közerő segítségével látja el.

A folyóknak, kisvízfolyásoknak és tavaknak az árvizekre, az aszályra és az egyéb vízgazdálkodási helyzetekre vonatkozó hidrológiai előrejelzései szervesen beépültek a védekezés-irányítás döntési folyamatába, hiszen hidrológiai előrejelzések nélkül nincs megalapozott, jól tervezhető vízkárelhárítás. Mindenkor fontos feladat volt az elmúlt évtizedekben is az egyre több és pontosabb információn alapuló, mind újabb és újabb módszerekkel történő hidrológiai előrejelzés, melynek eredményeit ma már a társadalom mind szélesebb rétegei is igénylik.

Hazánk területe vízkáreseményekkel fokozottan érintett, ezért az EU Árvízi Irányelvével összhangban készülnek az árvízi és belvízi elöntési veszély és kockázati térképek, valamint a stratégiai szintű árvízkockázat kezelési tervek.