Üvegzseb

2015.Uvegzseb.xlsx2015.Uvegzseb.xlsx2014-evi uvegzseb.xlsA 6/2004. (K. Ért. 4.) KvvM utasítás, az „Üvegzseb"-program keretében megalkotott 2003. évi XXIV. törvény, valamint az államháztartás információs és működési rendszer korszerűsítését szolgáló egyes feladatokról szóló 1096/2003. (IX. 11.) Korm. határozat alapján Igazgatóságunk a következő adatokat teszi közzé: 

- alapító okiratát,
- 2004 január 1. napját követően megkötött nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződéseket,
- költségvetési alapokmányát és beszámolóját,
- kiküldöttek külföldi útjait, az utazás időtartamának és összköltségének megjelőlésével,
- személygépkocsik számát, beszerzési és fenntartási költségeit,
- mobiltelefon-előfizetések számát, és a hívások költségeinek összesített adatait.