Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +06 96 500 000

Közérdekű adatok szolgáltatása Vízrajzi adatok szolgáltatása

Közérdekű adatok szolgáltatása

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatok (mint pl. vízrajzi adatok) megismerése érdekében bárki – szóban, levélben vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be.

A szóban előterjesztett igényeket írásos formában is meg kell ismételni annak érdekében, hogy a megrendelés tárgya (azaz a szolgáltatandó adatok köre), továbbá az adatkérő személye egyértelműen azonosítható legyen.

Az írásos igényt a csatolt megrendelő lapon kérjük benyújtani e-mail-ben, vagy  levélben.
Az adatszolgáltatást leggyorsabban hiánytalanul kitöltött megrendelő lap beküldése esetén tudjuk teljesíteni!

FONTOS MEGJEGYZÉS:

A vízgazdálkodási alapadatok szolgáltatása kizárólag az idősor jellegű és leíró adatok szolgáltatására terjed ki (pl. vízrajzi adatsorok, mértékadó árvízszintek, meglévő műtárgyak jellemző adatai).
Vízilétesítmények, vízimunkák, vízhasználatok tervezésével, továbbá káreseményekkel kapcsolatos szakvéleményekre, hozzájárulásokra vonatkozó kérelmüket a titkarsag@eduvizig.hu e-mail címen szíveskedjenek benyújtani! 

Az adatszolgáltatás megrendelő lapja letölthető:

Adatigénylő lap 2020. december 18-tól

Az adatszolgáltatás megrendelő lapja beküldendő:

E-mai-ben: vizrajz@eduvizig.hu

Levélben: Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9028 Győr, Árpád u. 28-32.

AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓ  28/2018. (OVF) számú UTASÍTÁSA:

Az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismeréséről és a szolgáltatási szerződés megkötéséről szóló szabályzata

 

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatás közérdekű adatot igénylők részére

Közérdekű adat megismerésére és az adatszolgáltatás rendjére vonatkozó szabályzat

 

Csatolmányok

28/2018. sz. Főigazgatói Utasítás

15400-33/2018 Igazgatói Utasítás (közérdekű adat megismerése)

1.sz. melléklet - Adatigénylő lap