Vízkárelhárítási létesítmények felülvizsgálata 2019. ősz folyamán

A 2019. szeptember 30-i eligazító értekezletet követően végrehajtotta igazgatóságunk a főbizottsági felülvizsgálatokat.

A Szakaszmérnökségek az árvizes bejárásra felkészítették a töltéseket, tartozékokat, magasépítményeket és raktárakat. Megállapítható, hogy a védművek mindenhol alkalmasak sikeres védekezés lefolytatására. A gyepes töltésfelületeket az előírások szerint kétszer mind az 1458 km hosszon lekaszálták. A töltések 70 %-ának koronája jó állapotú. A keresztező műtárgyak 83 %-a megfelelő, de a megszüntetendő, kockázatot jelentő műtárgyak száma magas, ezek fokozott figyelmet igényelnek egy védekezés során.

A vízrendezési bejárások keretében a csatornák és medrek állapotát, fenntartottságát ellenőriztük. Ez évben a csatornák teljes hosszának 76 % -án végeztek legalább egyszeri (61%-án egyszeri, 15 %- án kétszeri), dombvidéki vízfolyások teljes hosszának pedig 60 %-án végeztek legalább egyszeri (vízfolyásokon 27 %-án egyszeri, 29 %- án kétszeri, 4 %- án háromszori) kaszálást.   Nagy igény van a kézi munkaerőre.

A Műszaki Biztonsági Szolgálat Védelmi Osztagának bejárására is sor került. Ennek keretében a raktárak, a védekezés során szükséges anyagok, eszközök és gépek felülvizsgálata megtörtént. Megállapítást nyert, hogy a Védelmi Osztag a többszörös beosztások miatt védekezéskor csak a más vízügy igazgatóságok bevonásával állítható ki. Az elmúlt években számos új kolléga érkezett, sokan nyugdíjba mentek, ezért a védekezési tapasztalattal, helyismerettel rendelkező létszám is csökkent. Védelmi gyakorlat szerzésével a legfontosabb alapismeretek megszerezhetők, elmélyíthetők.

A bejárások tapasztalatait és az idei évben elvégzett vízkárelhárítási felkészülési tevékenységet a november 15-i záró kiértékelő értekezleten összegezte igazgatóságunk, mely alapján az OVF számára december 10-ig „Értékelő jelentést” nyújtunk be.

Igazgatóságunk képviselői 2019. október 17-én részt vettek a társszervezet Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 10.07. szakaszának bejárásán is, ahol tapasztalatokat gyűjtöttek valamint az új irányító kollégák bemutatkoztak egymásnak.