Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos neve:
Székhelye:
Postai címe:

Központi telefonszám:
Fax:
Elektronikus levélcím:
Honlap/web:

Központi ügyelet elérhetősége:
Központi ügyelet munkaidőn túl:

Munkanapokon

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
9021 Győr, Árpád u.28-32.
9021 Győr, Árpád u.28-32.

+36 96 500 000
+36 96 315-342
titkarsageduvizig.hu
www.eduvizig.hu

+36 96 500 000
+36-30 959 4388

 

 9.00-11.00

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével

A szervezeti felépítés, megtekinthetők 

Szervezeti_abra_EDU_2018.pdf

vezetok202203.pdf

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Az adatok megtekinthetők, illetve letölthetők PDF formátumban

4. A szervezeten belül illetékes központi ügyeleti vezető neve, elérhetősége

Név: Központi ügyelet
Telefonszám: +36 96 500 000
Mobil: +36-30 959 4388
Fax: +36 96 315-342
E-mail: muszakiugyeleteduvizig.hu
   

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nem releváns

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Nem releváns

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége , alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Nem releváns

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Nem releváns

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Név: Belügyminisztérium
Cím: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: +36 1 441 1000
Fax: +36 1 441 1437
E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu
Honlap: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Ügyfélszolgálat:

E-mail: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu
Telefonszám: +36 1 441 1138
Postacím: BM Ügyfélszolgálat 1903 Budapest, Pf. 314.
Személyesen: Budapest, V. ker. Nádor utca 2. szám hétfőtől péntekig 9-12 óra között, illetve hétfőtől csütörtökig 12.30-15 óra között

 

Név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Cím: 1051 Budapest, MÁRVÁNY UTCA 1/D
Postacím: 1253 Budapest, Pf. 56.
Telefonszám: +36 1 225-4400
Fax: +36 1 201 2482
E-mail: ovfovf.hu
Honlap: www.ovf.hu