Szent Kristóf híd ünnepélyes átadása

Sajtónyilvános lakossági rendezvényt tartottunk 2020. október 9-én Kisbodak külterületén, ahol a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” tárgyú, 1,906 milliárd forint európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében felavattuk a Szent Kristóf hidat. Az eseményt dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője is megtisztelte és beszédében méltatta a projekt jelentőségét. Az avatás végén a híd mellett található sziklatömbben elhelyezett új Szent Kristófot ábrázoló Nagy Judit által készült iparművészeti képet Szalai Lajos esperes szentelte meg.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és igazgatóságunk konzorciuma irányításával 2018. július óta folynak az Európai Unió Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP-1.3.0-15-2016-00013) keretében megvalósuló beruházás kiviteli munkái.

A projekt keretében kizárólagos állami tulajdonú létesítmények fejlesztése történik meg a Szigetközi Hullámtéri Vízpótló-rendszerben előreláthatólag 2021. január végéig. Ezek egyike a most átadott Szent Kristóf híd és vízszintszabályozó műtárgy, mely jelentős szerepet tölt be a térség halászati, vadászati és turisták általi közlekedés segítésében. A híd egy, a vízpótlás rendszerének a kiépítése során kialakított mesterséges átvágásban létesült még 1995-ben. A korábbi évszázadokban a település lakói az ún. Tábori úton keresztül közvetlenül, szárazon meg tudták közelíteni a Duna folyam főmedrét. A híd akkori megépülésével ezt a közlekedési lehetőséget adta vissza, az utóbbi időben azonban szükségessé váltak rajta bizonyos felújítási munkák: a híd szelvényében - az árvízlevezetés feltételeinek a javítása érdekében - a pályaszerkezet felső szintje 93 cm-el magasabbra került. A jobb oldalon pedig egy új 6,00 m hosszúságú SBG szekrénytartókból alakítottak ki egy 5,50 m szélességű nyílást.

A Felső-Duna (1850-1809 fkm közötti szakasz) árvízvédelmi helyzetét a klímaváltozás hatásai miatt is fokozott gonddal kell kezelni. A beruházás célja a Felső-Duna árvízlevezető képességének növelése és a meglévő ökológiai állapotok további javítása. A Duna folyam hullámtere jelentős szerepet tölt be a folyó árvízi vízszállításában. A beruházás lehetővé teszi a szigetközi hullámtéren már kiépített létesítmények árvízlevezető-képességének a fejlesztését, valamint a Duna folyam főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának javítását. A NATURA 2000 természetvédelmi területen megvalósuló fejlesztés során az árvízlevezetés feltételeinek javítása érdekében mellékágkotrások, a mellékágrendszerek műveinek, műtárgyainak átalakítása történik meg. A fejlesztés elsősorban ökológiai szempontok szerint, az Európai Unió Víz keretirányelvének is megfelelően, illetve - ahol ez lehetséges - a vízi közlekedés feltételeinek javításával valósul meg. Az árvízlevezető képesség növelésén túl még vizes élőhelyek rehabilitációja, 14 vízrajzi állomás fejlesztése és 1 új vízmérce építése történik meg.

A Szigetköz mentett oldali területeinek, közte a lakott területek árvízi biztonságának a növelésével lehetőség nyílik további komplex hasznosítások tervezésére is, beleértve a természetvédelmi, az erdészeti, a vadgazdálkodási, a halászati, a turisztikai, a mezőgazdasági, a hajózási és egyéb célok megvalósítását. A vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett területek nagysága 11.500 hektár. A tervezett létesítmények Rajkát, Dunakilitit, Dunaszigetet, Kisbodakot, Dunaremetét, Lipótot és Ásványrárót érintik. Ebben a térségben összesen közel 9400 fő él.

A projektről bővebb információ olvasható a  http://felsodunaprojekt.eduvizig.hu/ oldalon.