Sajtónyilvános mobilfal állítási gyakorlat Mecséren

A Mosoni-Duna jobbparti elsőrendű töltésének 1402.sz. közúttal történő keresztezése a KEOP - 2.1.1/2F/09-2009-0003 sz. Duna Projekt, ÉDU-1: "01.05, 01.07 védelmi szakaszán a Mecsér és Dunaszentpál községek védelmére új védvonal fejlesztés építési munkái" projektelemének keretében épült meg 2014. évben. A műszaki átadás során megtörtént a kulisszanyílás beépítése. Azóta eltelt öt év és a rendszer üzemszerű működésének ellenőrzéséhez, továbbá a kezelő személyzet gyakorlatozásához szükséges ismételt beépítési próba elvégzése.

Igazgatóságunk a kulisszanyílás ideiglenes elzárás kiépítésének próbáját tartotta meg sajtónyilvános esemény keretében Mecséren 2019. szeptember 12-én. A rendezvényt Csaplár Zoltán Mecsér polgármestere nyitotta meg, mely után Sütheő László műszaki igazgatóhelyettes tartott szakmai tájékoztatót az egybegyűlteknek.

A 2014-ben kialakított közútkeresztezés során az eredetileg 5,5 m széles út 6,2 m szélességűre bővült és a támfalak között, az útszegély mellett még 1,2 m biztonsági, szabad sáv maradt fenn. A keresztezéssel együtt épült meg az ivóvíz átvezetés és egy optikai kábel védelembe helyezése is. A próba során 1,28 m magasságú mobil árvízvédelmi mobilfalat építettek be a kulisszanyílásba, melynek teljes szélessége: 9,02 m.  A mobil elzárás fő elemei a 2 db közbenső oszlop, 24 db betétgerenda és 12 db leszorító elem. Ezek tárolása kalodázva történik az igazgatóság telephelyén. A helyszínre szállított elemek beépítése általában egy irányító és 4 fizikai dolgozó segítségével hozzávetőlegesen 2 óra leforgása alatt lehetséges. A mobil árvízvédelmi fal felszerelése, azaz a kulisszanyílás bezárása III. fokú árvízvédelmi készültség elrendelését követően szükséges, amennyiben az árvíz tetőzése a győri vízmércén mért 787 cm vagy azt meghaladó szinten várható. Ekkor a rendszer tartozékait a beépítés helyszínére kell szállítani és gondos őrzés mellett addig kell a helyszínen tárolni, amíg az igazgatóság védelemvezetője annak beépítését el nem rendeli. A beépítés elrendelését követően a közút lezárása mellett a gyártói utasítások betartásával kell az elemeket a helyükre beépíteni. Kiépített elzárás esetén a közúti forgalmat el kell terelni, a személyforgalom megszűnése mellett ez a menetrend szerinti buszok közlekedését is érinti. Igazgatóságunk a próba időtartamára is készített forgalomterelési tervet, valamint figyelembe vette a buszközlekedést is a beépítési gyakorlat időpontjának kiválasztásakor. A közúton közlekedők megértését utólag is köszöni az igazgatóság!

Igazgatóságunk által üzemeltetett ideiglenesen elzárható kulisszanyílás a kapcsolódó földmű és magasparti elemekkel egy rendszert alkotva a napi közúti közlekedés akadálymentességét és Mecsér település, illetve a mentett oldalon alacsonyan fekvő mögöttes térrészek biztonságát egyaránt szolgája.