A Revolver és a Barkás Duna-ágak rehabilitációja

Igazgatóságunk az Országos Vízügyi Főigazgatósággal közösen európai uniós forrásból, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósítja meg a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” című KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosítószámú projektet. A fejlesztés célja a Felső-Duna árvízlevezető képességének és a meglévő ökológiai állapotok további javítása, melynek érdekében mellékágkotrások, a mellékágrendszerek műveinek, műtárgyainak az átalakítása, vizes élőhelyek rehabilitációja valósul meg. A kivitelezést végző vállalkozó a Mészáros és Mészáros Kft, a tervező a Solvex Kft.

A 2020. május 12-én végrehajtott rányitási beavatkozással Dunasziget térségében a Cikolai mellékágrendszer újonnan, 980 méter hosszan rehabilitált Revolver és az 1+073 méter hosszan rehabilitált Barkás Duna-ág, valamint az új építésű, a két Duna-ágat összekötő 170 méter hosszú csatorna és annak a hídja lett üzembe helyezve.

A rányitásról készült videó az alábbiakban tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=VDdwT2HDtZ0

A Revolver és a Barkás Duna-ágak eredetileg a Duna folyam jobb partján ágaztak ki a főmederből. Az 1960-as és 1970-es években végrehajtott hajózási célokat szolgáló ún. középvíz-szabályozási beavatkozások során ezeknek a mellékágaknak a felső végét teljesen áttöltötték. Az azóta eltelt időszakokban így ezek a Duna-ágak sajnos nem kaptak a Duna főmeder felől vízpótlást.

A térségben a Szigetközi Hullámtéri Vízpótló- Rendszer az 1995. évi üzembe helyezése óta alapvetően jól működik, helyenként mégis fejlesztéseket igényel. Ilyen fejlesztést igényeltek a vízpótló rendszer egyik főága a Barkási Duna-ág bal partján elhelyezkedő Revolver és a Barkás Duna-ágak is.

A nagyszerűen sikerült mostani fejlesztések eredményeként újra áramló víz látja el ezeket a mederszakaszokat, így mostantól már a régi száraz mederszakaszok helyén új vizes élőhelyek, és a vízitúrázók számára is új bejárható mederszakaszok jönnek létre.

Ezek a beavatkozások tovább színesítik a Cikolai mellékágrendszerben található szigetvilágot, javítják az ökológiai állapotokat, és újabb vízitúra útvonalat is kínálnak a természetet szerető vízitúrázók számára.

A rányitásról készült videó az alábbiakban tekinthető meg: