Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése

Alapadatok

Projekt címe

Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése

Kedvezményezett

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projektazonosító

KEHOP-1.4.0-15-2016-00018

Támogatás összege

3 590 703 400 Ft

Támogatás mértéke

100%

A projekt fizikai befejezésének határideje

2021.05.30.

A projekt bemutatása:

A Rába-völgy sajátos természetföldrajzi adottságaiból adódóan heves, szélsőséges vízjárású, melyet az időközben átalakult lefolyási viszonyok, a klímaváltozás hatásai, valamint az extrém időjárási események tovább fokoznak rendkívüli vízhozamú és gyors lefolyású árvizeket eredményezve.

Az 1965-ben levonult árhullámok jelentős elöntéseket okoztak a Rába völgyében, ezért a projekt által is érintett nagyobb településeken árvízvédelmi töltések épültek, azonban az 1990-es évek közepén végzett hidrológiai, hidraulikai vizsgálatok és modellkísérletek a mértékadó árvízszint jelentős mértékű emelkedését mutatták. A 2009. majd a 2013. évi mértékadó árvízszintet meghaladó árvizek egyértelműen rávilágítottak az árvízvédelmi rendszer gyenge pontjaira, a felkészüléshez (például lokalizációs töltések létesítése) szükséges időelőny szűkösségére, melyet az elmúlt években végzett felülvizsgálatok megerősítettek, ezzel is alátámasztva jelen projekt megvalósítását.

A projekt célja a Rába-völgy árvízvédelmi fejlesztés I. ütemének megvalósítása. A tervezett fejlesztések meghatározása során figyelembe vettük az Árvízi Kockázatkezelési tervet, a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervet, a Nagyvízi Mederkezelési Terveket és a Rába Folyógazdálkodási Tervet is, melyek széleskörű társadalmi egyeztetéssel készültek.

Szentgotthárdon és Körmenden jelenleg nem megfelelő a védvonalak jogszabály szerinti kiépítettsége, a Sárvár alatti folyószakaszon pedig a Rába jobb parti kijelölt szükségtározó igénybevétele esetén nem biztosított az érintett települések belterületének védelme.

A Rába bal parti töltés mentén a 0+440 és 0+710 töltésszelvények közötti szakaszon (Győr, Belterület, Mihálkovics T. sétány) az előírásoknak megfelelő keresztmetszeti és magassági kiépítettség mellett árvizek idején a töltés alatt, a kavicsos altalajon keresztül jelentős mennyiségű szivárgás és a fakadóvizek megjelenése tapasztalható. Ennek következtében árvízi védekezés során lokális beavatkozásra van szükség, hogy az elvárt biztonság előálljon a kérdéses védvonal szakaszon. A szivárgó és fakadóvizek mennyiségének mérséklése, az árvízvédelmi fővédvonal állékonyságának biztosítás érdekében csökkenteni célszerű a mentett oldali fedőrétegre alulról ható víznyomást, ami egy megcsapoló, nyomáscsökkentő rendszer kiépítésével fog megtörténni a projekt keretében.

Az árvízi kockázat mérséklése érdekében a tervezett beavatkozások biztosítják a meglévő árvízvédelmi szakaszok egyenszilárdságának megteremtését a jogszabályi előírások mértékéig, az elsőrendű árvízvédelmi művek és másodrendű árvízvédelmi vonalak, védekezésre alkalmas magaspartok kiépítését, a műtárgyak fejlesztését, medrek és a hullámtér vízlevezető képességének javítását, az ökológiai szempontok figyelembe vétele mellett. A Sárvár alatti szakaszon található, kijelölt szükségtározó területén az árvízi kockázatoknak kitett települések esetében másodrendű védvonalak és védekezésre alkalmas magaspartok épülnek.

A célkitűzések valósak, hiszen a projekt legfőbb célja, hogy komplex árvízvédelmi fejlesztésekkel javuljon a Rába völgyében élők épített és természeti környezetének árvízvédelmi biztonsága. A projekt megvalósításával az árvízvédelmi művek biztonságosabbá, az árvízkárok megelőzhetővé válnak.

A fejlesztést gazdasági okok is indokolják, ugyanis az ismert árvízi jelenségek és a védekezési költségek (szükséges védekező állomány, felhasznált anyag stb.) jelentős csökkenése prognosztizálható. Emellett az árvízvédelmi szakaszok tervezett fejlesztése hosszú távon biztosítja a lakott területek árvizek elleni védelmét, csökkentve a térség árvízi veszélyeztetettségét, melynek köszönhetően a térség gazdasági-társadalmi fejlődése is felélénkülhet, mivel az árvízvédelmi biztonság megléte egyaránt kedvez a turisztikai és egyéb településfejlesztési szempontoknak.

 

A projekt két projektelemből áll:

NYUDUVIZIG projektelem: Szentgotthárd és Sárvár közötti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése I. ütem
ÉDUVIZIG projektelem:  Sárvár alatti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése I. ütem

Érintett települések: Szentgotthárd, Körmend, Sárvár, Ostffyasszonyfa, Csönge, Kenyeri, Pápoc, Kemenesszentpéter, Marcaltő, Nick, Uraiújfalu

 

A projektben tervezett főbb beavatkozások/létesítmények:

NYUDUVIZIG projektelem:

1. Sárvári árvízvédelmi szakaszon tervezett fejlesztések

 • Sárvár bal parti védtöltés 0+837 tkm-ben lévő zsilipnél mobil szivattyúállás kiépítése nyomóvezetékekkel
 • Szakaszvédelmi központ fejlesztése

2. Körmendi árvízvédelmi szakaszon tervezett fejlesztések

 • Körmend Rába jobb parti I. rendű árvédelmi töltés 0+000-0+741 tkm szelvényei közötti szakaszának fejlesztése
 • A Rába jobb parti töltés 0+057 tkm szelvényében lévő X. sz. zsilip fejlesztése
 • Rába bal parti elsőrendű védtöltés 2+557 tkm szelvényében (Büdös-árok) található szivattyútelep fejlesztése
 • A Rába bal parti töltés 2+537 tkm szelvényében tervezett zsilip fejlesztése
 • Depónia elbontása a 86 sz. főút hídja alatt a Rába jobb partján
 • Hidak környezetének rendezése padkasüllyesztéssel
 • Szakaszvédelmi központ fejlesztése

3.  Szentgotthárdi árvízvédelmi szakaszon tervezett fejlesztések

 • Rába bal parti árvízvédelmi mű fejlesztése a Lapincs torkolat és a Hunyadi u. híd között a 2+121-2+490 tkm közötti szakaszon
 • Rába bal parti tervezett védmű fejlesztése a Hunyadi u. híd és a duzzasztómű között a 2+490-2+860 tkm közötti szakaszon
 • A Rába bal parti töltés 2+781 tkm szelvényében lévő III. sz. zsilip fejlesztése
 • Lapincs-folyó jobb parti töltésfejlesztése a 0+000-0+180 tkm szelvények között
 • Rába jobb parti I. rendű töltés fejlesztése 0+000-0+110 tkm szelvények közötti szakaszon
 • A Rába jobb parti töltés 0+090 tkm szelvényében lévő V. sz. zsilip fejlesztése
 • Gátőrház fejlesztése

4.   Vízrajzi létesítmények fejlesztése a Rába-völgyben

ÉDUVIZIG projektelem:

1.  Települési másodrendű árvízvédelmi vonalak, illetve védekezésre alkalmas magaspartok kiépítése (Ostffyasszonyfa, Kenyeri, Pápoc másodrendű védvonal, Csönge, Kemenesszentpéter védekezésre alkalmas magaspart)

2. Pápoc környezetében a lefolyási viszonyok javítása

3. Mentett oldali szivárgó rendszer kiépítése a 01.08. árvízvédelmi szakasz Rába bp. 0+440 és 0+710 tkm szelvények közötti szakaszán (Győr)

4. Marcaltői szakaszvédelmi központ fejlesztése
 

A projekt hivatalos honlapja: rabavolgyarvizved.ovf.hu 

 

hazai_nemzetk_zi: