OSAP

OSAP

A 2015. tárgyévre vonatkozó Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) keretében jogszabály által előírt 2016-ban teljesítendő vízkészlet-gazdálkodási és vízhasznosítási adatgyűjtések.

A 1373. 1375. 1694 sz. OSAP adatgyűjtés 2015. évre vonatkozó adatlapja az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) honlapjáról tölthetőek le az alábbi linkek segítségével: 

http://www.ovf.hu/hu/osap-doc

vagy a www.ovf.hu honlapról a Közérdekű menüpont alatt az OSAP almenüpontban.

Kérjük a kitöltött adatlapokat elektronikusan a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságtól kapott értesítésben található címre továbbítsák.

OSAP 1373 - A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás  

• Egyedi mezőgazdasági vízhasználók által kitöltendő adatlap

• Mezőgazdasági vízszolgáltatók (vízügyi igazgatóságok, regionális vízművek, vízgazdálkodási társulatok) által kitöltendő adatlapok

Az adatszolgáltatás határideje 2016. január 31.

OSAP 1375 - A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek, valamint megfigyelő kutak üzemi figyelési tevékenysége

Az adatszolgáltatás az itt letölthető Excel adatlap kitöltésével és -- a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság részére -- e-mailben történő visszaküldésével teljesíthető. Az adatlapok kitöltéséhez segítséget nyújt az Excel fájl utolsó munkalapján található útmutató.

 Az adatszolgáltatás határideje 2016. március 31.

OSAP 1694 - A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő vízbevezetések adatai

• Felszíni vízkivételek, vízbevezetések, vízátvezetések, tározók adatlapjai

Az adatszolgáltatás határideje 2016. január 31.

Az adatszolgáltatókat a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság levélben vagy e-mailben értesíti az adatszolgáltatás módjáról. A kitöltött adatlapokat a fent megadott határidőig az értesítésben megadott címre kell elektronikus vagy postai úton visszaküldeni.

Az adatlap kitöltéséhez segítséget nyújtanak  az alábbi linken található megtalálható útmutatók:

http://www.ovf.hu/hu/osap-doc

2017-től a vízgazdálkodási célú statisztikai adatgyűjtések az Országos Vízügyi Főigazgatóság által működtetett Vízhasználat-online Adatfeldolgozó Rendszerével (VHONLINE) történnek majd, amely az Ön adatszolgáltatási terheinek jelentős csökkentését teszi lehetővé. Az új rendszer fokozatos bevezetése keretében, a 2016. január hónapban megkezdődő üzemeltetés során – korlátozott számban – az erre vállalkozó adatszolgáltatóknak módjuk lesz arra, hogy meghatározott feltételek mellett online módon szolgáltassák adataikat és így tapasztalatokat szerezzenek a 2017-ben már minden üzemeltető számára kötelezően használandó rendszer működéséről.

Amennyiben szeretné kipróbálni az online rendszert, 2016. január 8-ig jelezze ezen szándékát a megfelelő OSAP adatlap (Excel fájl vagy papír alapú kérdőív) címlapjának (címlapjainak) a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóság részére történő visszaküldésével. Az Igazgatóság 2016. január 15-ig visszaigazolja az online üzemeltetésbe történő felvételt (vagy annak esetleges elutasítását, tekintettel a résztvevők létszám-korlátjára). Az online adatszolgáltatás módjáról az OVF és az Igazgatóság ezt követően ad részletes tájékoztatást.