Nagyműtárgyak projektnyitó rendezvényt tartottunk Dunakilitin

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósul meg a „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002) tárgyú árvízvédelmi fejlesztéseket szolgáló beruházás. A 85%-ban Európai Unió Kohéziós Alap, illetve 15%-ban a Magyar Állam által finanszírozott bruttó 13,171 milliárd Ft összköltségű projekt fő célja az érintett vízépítési nagyműtárgyak átfogó fejlesztése és rekonstrukciója. Ennek eredményeként biztosíthatóvá válik biztonságos, károkozásmentes és üzemszerű működésük és fenntartásuk, valamint a vízgazdálkodási rendszer hatékonyabb és gazdaságosabb működtetése.

2018. szeptember 6-án Dunakilitin került sor a 6 vízügyi igazgatóság 7 műtárgyát érintő projekt sajtónyilvános nyitó rendezvényére, az ugyancsak beavatkozást igénylő Duzzasztómű környezetében. Az eseményen Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója ismertette a beruházás létrejöttének okát, majd Bozóki László főépítésvezető is felszólalt az MBH-HÍD Konzorcium részéről. A projekt helyi és országos jelentőségére pedig Dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője hívta fel a figyelmet. A rendezvény hivatalos részét Németh József ÉDUVIZIG igazgató pohárköszöntője zárta.

Az állami kezelésben lévő, területileg illetékes vízügyi igazgatóságok által üzemeltetett vízépítési nagyműtárgyak költségvetési forrásokból és EU forrásokból épültek, jelentős térségi szerepük miatt az állam vállalta működtetésüket, így szavatolnia kell biztonságos üzemeltetésüket és fenntartásukat. Ezen műtárgyak jelentős részénél elengedhetetlenné vált a rendszeres felülvizsgálatok alapján meghatározott korszerűsítő beruházások megkezdése, melyre a Széchenyi 2020 program keretében kerül sor.

A megvalósuló projekt – melynek kedvezményezettje az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és 6 területi vízügyi igazgatóság – hét, az igazgatóságok kezelésében lévő műtárgy felújítását tűzte ki célul: Deák Ferenc- zsilip (ADUVIZIG), Dunakiliti Duzzasztómű és Nicki Duzzasztómű (ÉDUVIZIG), Kvassay Hajózsilip (KDVVIZIG), Kiskörei vízlépcső (KÖTIVIZIG), Góri tározó zsilipje (NYUDUVIZIG), Nyugati-főcsatorna beeresztőzsilip (TIVIZIG). A kivitelezési munkálatokat az MBH-HÍD Konzorcium végzi az alábbi helyszíneken: Baja, Dunakiliti, Nick, Budapest, Kisköre, Gór, Tiszavasvári.

A felújítandó művek alapvetően befolyásolják Magyarország vízgazdálkodását, így az állapotuk megőrzéséhez szükséges rekonstrukciós munkálatok időszerű teljesítése is kiemelkedő jelentőségű.

Igazgatóságunk területén két nagylétesítmény rekonstrukciójára kerül sor:

A Dunakiliti duzzasztómű és fenékküszöb a Szigetközi hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszer kulcsműtárgyai, emellett árapasztó és jégleeresztő szerepük is van. Szerepük azért kiemelt jelentőségű, mert segítségükkel szabályozható módon felduzzasztható a Duna folyam vize, melyből így a 3 töltőbukón keresztül, gravitációs kivezetésekkel elegendő víz vezethető a hullámtéri mellékágrendszerekbe. A projekt keretében felújítják a duzzasztómű vasbeton- és acélszerkezeteit, az elektromos, az irányítástechnikai, a hidraulikus és a gépészeti berendezéseit. A projekt keretében a Dunakiliti és Rajka között húzódó szivárgó csatornán lévő 6 db vízszintszabályozó zsilip rekonstrukciója is megtörténik. Ennek következtében biztonságosabbá válik a Mosoni-Duna, és a mentett oldali vízpótló-rendszer felső vízpótlása is.

A Nicki duzzasztómű 1932-ben épült, alapfeladata, hogy a Rába folyó duzzasztásával a felvizéből kiágazó Kis-Rábán keresztül biztosítsa a Kis-Rába-Hanság vízrendszerének ökológiai célú, gravitációs vízpótlását. Ezen keresztül kapnak vízpótlást a hansági csatornák Kapuvár és Csorna térségében, és ez adja a Rábca folyó felső vízpótlását is, valamint olyan különösen értékes természetvédelmi területek vízellátásában is szerepet játszik, mint a Rábca melletti Nyirkai-Hany.

A Nicki duzzasztóműnek biztosítani kell a Rába folyón érkező az árvizek, a hordalék és a jég levezetését. A duzzasztómű három duzzasztónyílásába beépített vízfeltöltésű tömlős gát esetében a tömlők cseréje történik meg, emellett ezekhez a nyílásokhoz új rendszerű ideiglenes elzárási lehetőséget biztosító táblák is készülnek. A korszerű berendezés segítségével az eddig előforduló több napos duzzasztási üzemszünetek 2-3 órára csökkennek. A rekonstrukció után a létesítmény elsődleges funkcióin túl kedvezőbbek lesznek a feltételek a halászati vízfelület kezelésére.

A nagy jelentőségű beruházás várhatóan 2021. október végén fejeződik be. Eredményeként a felújított hét műtárgy képes lesz ellátni jelentős térségi szerepét az árvízvédelem, az ivóvíz és az öntözővíz biztosítása, az energiatermelés, a hajózás, valamint a szabadidős és rekreációs célú hasznosítás területén.

További információ: http://nagymutargy.ovf.hu/