Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója

Alapadatok

Projekt címe

Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója

Kedvezményezett

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Észak- dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Közép- Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság

Alsó- Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság

Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Közép- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság

Projektazonosító

KEHOP-1.4.0-15-2015-00002

Támogatás összege

13 171 128 349 Ft

Támogatás mértéke

100%

A projekt fizikai befejezésének határideje

2022.01.29.

A projekt bemutatása:

Magyarország „az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről” szóló 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben kijelölte a legfontosabb térségi vízszétosztó és árvízvédelmi nagyműtárgyait és ellenőrzési rendjüket. Az állami kezelésben lévő, területileg illetékes vízügyi igazgatóságok által üzemeltetett vízépítési nagyműtárgyak jelentős részénél elengedhetetlen a felülvizsgálat alapján meghatározott, gazdaságosabb üzemeltetést szolgáló fejlesztések és rekonstrukciós beruházások megkezdése.

Ezen műtárgyak közé tartoznak: folyami vízlépcsők; hajózható csatornák és műtárgyaik; hullámtéri tározók műtárgyai; vízkivételi műtárgyak;

A jogszabály megjelenése óta további nagyműtárgyak kerültek átadásra (VTT árapasztó tározók, illetve komplex vízilétesítmények), amelyeknek a létesítményellenőrzési rendszerbe történő integrálása szükséges, a 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet fejlesztésével.

A nyilvántartott műtárgyak költségvetési forrásokból és EU forrásokból épültek, jelentős térségi szerepük miatt (árvízvédelem, öntözővíz biztosítás, energiatermelés, hajózás, ivóvíz biztosítás, rekreációs vízfelületek biztosítása, stb.) az állam vállalta működtetésüket, így szavatolnia kell biztonságos üzemeltetésüket és fenntartásukat. Ezen műtárgyak biztonságos, károkozás-mentes üzemszerű működésének és szükséges helyreállításának érdekében átfogó fejlesztést és rekonstrukciót kell végrehajtani.

A projekt fő célja az érintett – vízügyi igazgatósági kezelésben lévő - nagyműtárgyak átfogó rekonstrukciója (betonszerkezetek, acélszerkezetek, elektromos-, és gépészeti berendezések), mely révén biztosítható a műtárgyak biztonságos, károkozás-mentes üzemszerű működése és fenntartása, valamint a vízgazdálkodási rendszer hatékonyabb és gazdaságosabb működtetése, melyek érdekében a szükséges fejlesztési feladatokat el kell végezni.

Az üzemszerű működés biztosítását szolgáló fejlesztési és rekonstrukciós munkák elmaradása esetén veszélybe kerülnek a vízgyűjtő gazdálkodási terv és az árvízi kockázati térképezés projektben megfogalmazott célok végrehajtása, mivel ezek a művek alapvetően befolyásolják Magyarország vízgazdálkodását, így az állapotuk javításához szükséges munkálatok időszerű teljesítése is kiemelkedő jelentőségű.

A projektben tervezett főbb beavatkozások/létesítmények:

A Dunakiliti duzzasztómű rekonstrukció során felújításra kerülnek a vasbetonszerkezetek, az acélszerkezetek, az elektromos, az irányítástechnikai, a hidraulikus, és a gépészeti berendezések. Első ütemben a transzformátorház, a bakdaruk felújítás történik. A nagyobb volumenű munkák közé tartoznak elektro-olajhidraulikus berendezések komplex felújításai, és a korrózióvédelmi munkák.
Az üzemirányítási tevékenységhez többek között fel kell újítani az egyes nyílások elzáró-szerkezeteinek a nyitottságát meghatározó útmérési berendezéseket.

A rekonstrukciós munkák során a kőművek közül felújításra kerül a Dunakiliti fenékküszöb is.

A tárgyi felújítás szerves része a Dunakiliti és Rajka között húzódó szivárgó csatornán lévő 6 db vízszintszabályozó zsilip rekonstrukciója is.

A projekt keretében felújítandó műtárgyak közé tartozik az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Nicki duzzasztómű létesítményeinek a rekonstrukciója is.

A projekt fő célja az érintett nagyműtárgy átfogó rekonstrukciójának végrehajtása. A betonszerkezetek, acélszerkezetek, elektromos, irányítástechnikai, hidraulikus, és gépészeti berendezések, valamint a kőművek javítása révén biztosítható a műtárgyak biztonságos, károkozás-mentes üzemszerű működése és fenntartása.

 

További információ: http://nagymutargy.ovf.hu/

hazai_nemzetk_zi: