Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja

A projekt bemutatása, céljai                                               infoblokk_KA2

A jelenlegi helyzet és a megoldandó probléma

A különböző antropogén hatások és természeti folyamok következtében jelentősen lecsökkent a vízi élőhelyek területe a Mosoni-Duna torkolati szakaszán és a csatlakozó mellékágakban. Ezért szükséges a meglévők megőrzése, megszűnésük megakadályozása, illetve a még rehabilitálhatók helyreállítása.

A magyarországi Felső-Duna egyébként is aktuális komplex rendezési igénye a Bősi vízlépcső üzembe helyezését követően sürgető feladattá vált. A különböző változatoknál a hajózási, árvízvédelmi, vízminőségi, vízbázis védelmi, üdülési, rekreációs szempontok mellett meghatározó feladat a mellékágrendszerek, valamint a holtágak, a korábbi nedves területek rehabilitálása, továbbá a mellékvízfolyások torkolati szakaszának rendezése.

A Dunán bekövetkezett vízszintcsökkenés a Mosoni-Duna vízszintjeit is csökkentette azáltal, hogy a dunai kisvizek leszívják a Mosoni-Duna vízszintjeit.

A referencia időszaknak tekintett 50-es, 60-as évekhez képest a Mosoni-Duna torkolatánál a kisvízszintek közel 2 métert süllyedtek, ez Győrnél a Rába torkolatánál pedig közel 70 cm-t jelent.

Ennek eredményeként a hajózás mára teljesen ellehetetlenült, a folyó alsó szakaszán a holtágak, mellékágak kiszáradtak, a vizes élőhelyek visszaszorultak, a győri városképet meghatározó vízpartok esztétikai értékükben jelentősen romlottak.

A Mosoni-Duna Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötőt érintő alsó két kilométeres szakaszán, a VI.B hajóút biztosítása miatt túlkotort meder feliszapolódása folyamatos, évente nagyságrendileg 50-70 ezer m3 iszap rakódik le, amelynek eltávolítása tetemes fenntartási költséget jelent, amelyet az állam csak töredék részben tud finanszírozni.

A fejlesztés céljai, elvárt eredményei

1. Elsőrendű feladat a Duna vízszintsüllyedésének hatására lesüllyedt kis- és közepes vízszintek visszaállítása, a Duna megtámasztó hatásának visszaállítása.

A kis- és közepes vízszintek visszaállításával lehetővé válik a

- vizes élőhelyek rehabilitációja,

- hajózás biztosítása,

- a győri városkép javítása,

- a „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” és a „Szigetközi mentett

  oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” tárgyú projektek

  céljainak maradéktalan teljesülése.

2. A projekt további célkitűzései:

- a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő medencéssé alakítása a Mosoni-Duna torkolatának

  áthelyezésével, és a torkolatáthelyezésbe kerülő műtárggyal

- a medencéssé váló kikötői víztér kotrása a VI.B víziút osztálynak megfelelően

- a torkolati műtárgy árvízkapuként hasznosíthatósága

- a közúti közlekedés biztosítása Vének és Gönyű között a jelenlegi révátkelés kiváltására

A támogatás összege/intenzitása:             19 300 000 000 HUF/100%

A projekt kezdete:                                      2017.06.01.

A projekt befejezése:                                 2020.12.31.

hazai_nemzetk_zi: