Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja

Alapadatok

Projekt címe

Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja

Kedvezményezett

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projektazonosító

KEHOP-1.3.0-15-2016-00012

A projekt tervezett bruttó összköltsége

29 925 309 000 Ft

Elszámolható bruttó összköltség

14 962 654 500 Ft

Európai Bizottság felé el nem számolható bruttó összköltség

14 962 654 500 Ft

Támogatás mértéke

100%

A projekt fizikai befejezésének határideje

2023.10.31.

A projekt bemutatása:

Az 1950-60-as évektől kezdődően a Dunán jelentős medersüllyedés alakult ki. A medersüllyedés következtében lesüllyedtek a kis- és közepes vízszintek. A Mosoni-Duna torkolatánál a kisvízszintek közel 2 métert süllyedtek. A vízszintsüllyedés eredményeként leszívó hatás érvényesül, a dunai kisvizek leszívják a Mosoni-Duna alsó torkolati szakaszán a vizeket, így a vízszintsüllyedés még Győrnél, sőt a Rába alsó szakaszán is érzékelhető. Ugyanakkor az árvízszintek emelkednek. Legutóbb 2013-ban vonult le rekord méretű árhullám a Dunán.

Elsőrendű feladat a Duna vízszintsüllyedésének hatására a Mosoni-Duna lesüllyedt kis- és közepes vízszintjeinek visszaállítása, a Duna megtámasztó hatásának megfelelő torkolati vízszint visszaállítása.

A kis- és közepes vízszintek visszaállításával lehetővé válik a vizes élőhelyek rehabilitációja, a hajózás biztosítása, a győri városkép javítása, a „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” és a „Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése” tárgyú projektek céljainak maradéktalan teljesülése.

A műtárgy megépítésével, mely árvízkapuként is funkcionál, a vízszint rehabilitáció hatásterületén az árvízvédelmi biztonság javul.

A beruházás járulékos eredményeként a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő medencés kikötővé válik.

A projektben tervezett főbb beavatkozások/létesítmények:

A fenti összetett célkitűzések egy komplex műtárgyegyüttes kialakítását igénylik, melynek elemei a következőek:

  • A vízszint rehabilitációt biztosító műtárgy egy kétnyílású vízszintszabályozó mű, benne kétirányú víznyomás felvételére alkalmas, vízszintes tengelyű, acélszerkezetű szegmens elzárással. Ez biztosítja a Mosoni-Duna alsó szakaszán a kis- és közepes vízszintek megemelését vízszint szabályozási lehetőséggel, továbbá biztosítja az árvízkapu funkciót.
  • A hajózás biztosítására a vízszintszabályozó mű mellé hajózsilip létesül. A hajózsilip IV. osztályú víziútnak megfelelő, 12x90 m hasznos méretű, de III. osztálynak megfelelő küszöbmélységű (3,0 m), és a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 7. § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően szimpla kialakítású. A hajózsilip elzáró szerkezete a vízszintszabályozó műhöz hasonlóan szintén kétirányú víznyomásra kell, hogy alkalmas legyen.
  • A Mosoni-Duna torkolat tervezett áthelyezése részben a Farkasúsztatói-ágon, részben a Torda-szigeten keresztül, a jelenlegi torkolat felett mintegy másfél kilométerrel feljebb vezeti majd a Mosoni-Duna vizét a Dunába, a jelenlegi meder pedig a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő felett áttöltésre kerül. 
  • A tervezett jobb- és balparti mederáttöltés ill. árvízvédelmi töltés a mértékadó árvízszintekre fog kiépülni a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletnek megfelelően.
  •  A tervezett műtárgynál a Mosoni-Duna hosszirányú ökológiai átjárhatóságát biztosító létesítményt (hallépcső) alakítanak ki.
  • A vízi turisták számára a csónakok kézi átemelési lehetőségének megteremtésére csónakátemelő rámpák, sólyák kerülnek kialakításra.
  • A műtárgy megközelítését két irányból (Vének felől és Győr-Károlyháza felől) biztosító üzemi út mellett, az utak összekötését és a műtárgy üzemelési, fenntartási munkáinak elvégzését biztosító üzemi híd létesül a műtárgy fölött.
  • A létesítmény együttes üzemeltetéséhez szükséges kétszintes üzemviteli épület is létesül.

 

A projekt megvalósítására az OVF-ÉDUVIZIG Konzorciuma 2016.02. hóban nyújtott be támogatási kérelmet a KEHOP-ban, amely alapján 2016.06.01-jén jött létre a támogatási szerződés. A projekt összköltsége bruttó 29,9 mrd Ft.

A projektet a Kormány a 309/2017. (X. 27.) Korm. rendeletében, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projektté nyilvánította.

A projekt létesítményeinek tervezésére és kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2017.12.15-én jött létre. Ezt követően a kivitelező 2017.12.18-án kapott munkaterületet.

A megrendelő az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a kivitelező a Mosoni-Duna 2017 Konzorcium (konzorciumvezető: Mészáros és Mészáros Zrt., tag: Kötiviép’B Kft.), a tervező a Konzorcium alvállalkozójaként az SBS-KOMIR Kft., a Mérnök a FŐBER Zrt., PR vállalkozó: Medius Bt., a területszerzéssel, kommunikációval, vízügyi szakfelügyelettel kapcsolatos feladatokat a leendő vagyonkezelő, egyben üzemeltető Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság látja el.

A projektet a kivitelező készre jelentette, 2022. júniusában a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárult.

 

További információ:                                                   http://mdtorkolatimu.ovf.hu/

 

 

hazai_nemzetk_zi: