Mikoviny Sámuelnek állítottak emléktáblát

Mikoviny Sámuel (1698-1750) polihisztor mérnöknek állított emléktáblát Naszály község önkormányzata. Az emléktáblát a Fényes patak hídja mellett helyezték el, azon ponton ahonnan a mérnök által tervezett és megépített "Szárító csatorna" - mai Fényes patak medre - kezdő szelvénye található. Az emléktábla avatáson Mikoviny Sámuel életútját és a térségben végzett munkásságát Molnár András, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tatai Szakaszmérnökségének vezetője ismertette a jelenlévőknek. Az emléktáblát dr. Maszlavér Petra, a község polgármestere és Molnár András szakaszmérnök leplezte le.

Mikoviny Sámuel mérnök a vízügyi ágazatban a pozsonyi és győri vármegyék területén végzett árvízvédelmi, folyószabályozási és tóépítési, valamint Tata térségi lecsapolási munkái által ismert. Emellett elismert bányamérnök, gépészmérnök, statikus, térképész, matematikus, tanár és építész is volt. A Tata-Szomód-Almás-Szőny-Naszály között elhelyezkedő mocsár lecsapolási munkáira, a Komáromi uradalom fejlesztésére a Magyar Kamara adott neki megbízást 1746 szeptemberében. A terület felmérése után még októberben elkészítette a jelentését a költségvetéssel együtt a kamara részére . A vizenyős területet igazából 3-4 vízimalom okozta, melyek a vizet visszatartották, ezzel 1200 ha területet változtattak mocsárrá. Javaslata volt a szőnyi és az almási malmok gátjainak elbontása és két lecsapoló csatorna építése. Az egyiket a terület keleti oldalán Tata-Szomód-Almás vonalában (mai Által-ér medre), a másikat pedig Naszálytól Almás irányába (Fényes patak) hozták létre. Mindkét meder elkészült 1748-ig és a mai napig ellátják feladatukat. A szőnyi malom működéséhez tervezett és épített egy harmadik medret is Naszály irányából, de az a későbbiekben funkcióját vesztette és megszűnt.

Munkásságára jellemző, hogy rendszerekben gondolkozott és sokrétű ismerete nagy volumenű feladatok végrehajtását tette lehetővé. Tatai térségi vízrendezési munkáit az első tájrendezési munkaként, annak terveit pedig az első szakszerű rendezési tervként tartják számon. Nevét viseli a később a völgyelet mélypontján kialakított meder, a Mikoviny árok.