MICROTUS II – Északi pocok mehelyi alfaj védelmének továbbfejlesztése

A projekt technikai és pénzügyi adatai:

LIFE Program, Környezetvédelem alprogram, Természet és Biodiverzitás terület
Projektazonosító: LIFE17NAT/SK/000621

Koordináló Kedvezményezett:

 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie (SVK)

Társult kedvezményezettek:

 • Vỳskumnỳ ústav vodného hospodárstva (SVK)
 • Univerzita Komenského v Bratislave (SVK)
 • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (SVK)
 • Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (HUN)
 • Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület (HUN)
 • Nationalparkgesellschaft Neusiedler See-Seewinkel (AUT)

 

A projekt teljes költségvetése: bruttó 5.586.121 EUR

ÉDUVIZIG-re eső támogatás összege: bruttó 411.843 EUR
 

A projekt kezdő dátuma: 2018.09.01.

A projekt záró dátuma: 2025.08.31.

 

Koordináló Kedvezményezett honlapja magyar nyelven:  https://broz.sk/projekty/life-microtus-ii/?lang=hu

 

A projekt célja:

Az északi pocok mehelyi alfaja (Microtus oeconomus mehelyi) olyan veszélyeztetett faj, mely kedveli a legelőket, kaszált réteket, nádvágásokat, illetve bozótosokhoz, erdősávokhoz vagy part menti növényzethez van kötve. Ezek a biotópok részei a klasszikusan megművelt mezőgazdasági tájnak. Védelmének érdekében tehát célszerű ismét bevezetni a Duna mente területén a hagyományos gazdálkodást, felújítani a rétek és nádasok kaszálását, revitalizálni a láposokat és a part menti növényzetet. Ennek több módszertana is lehetséges.

A projekt lehetőséget teremt a célfaj élőhelyi terültének kiterjesztésére, egyes mederrészek jó karba helyezésére és egyúttal az árvízlevezető-képesség növelésére a Duna hullámterében. A HTVP jelenlegi kialakításából és üzemeltetéséből adódóan az Öreg-Duna átlagos vízszintje és a hullámtéri ágak vízszintje között jelentős a magasság különbség, így a főmeder irányába a depressziós görbe meredeken lejt. A talajvízszintek minél nagyobb területen emelt szinten tartása érdekében a Duna főmedréhez lehető legközelebbi ágak vízpótlásba bekapcsolása elősegíti a leszívási görbe felső inflexiós pontjának kiterjesztését a Duna irányába, mely a célfaj számára a kedvező életfeltételek megteremtését biztosítja. Az Igazgatóság két célterületet határozott meg, ahol az élőhely-védelmi cél és a szakági szempontok is kölcsönösen előnyösen teljesülhetnek és itt a tervezési és kivitelezési feladatokat látja el:

 • C2-1.    Felső-Kalapszigeti ág és Kalapszigeti-Duna összekötő ág rehabilitációja. A tevékenység a fent jellemzett élőhelyeket revitalizálja egy ~700 méteres meder vízpótlásával, jó karba helyezésével
   
 • C2-2.    Ördög-árok rehabilitációja. A tevékenység a fent jellemzett élőhelyeket revitalizálja egy közel 1800 méteres meder jó karba helyezésével, vízpótlásával

 

Images: 
hazai_nemzetk_zi: