Megkezdődtek a Dunakiliti hajózsilip rekonstrukciós kiviteli munkái

A „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002) tárgyú árvízvédelmi fejlesztéseket szolgáló európai uniós beruházás keretében megkezdődött a 2,985 milliárd Ft költségvetésű Dunakiliti projektelemen belül a hajózsilip felújítása.

A rekonstrukció érdekében már behelyezték a műtárgy felvízi és alvízi oldalán az ideiglenes elzárásokat. Megtörtént a zsilip kamraterének  víztelenítése és  az úszó kikötőbakok kiemelése is.

Ennek következtében a Dunakiliti hajózsilip ideiglenes jelleggel nem tudja biztosítani a vizijárművek átzsilipelését. Kivitelezésének várható befejezése  2021. április 30.

Már folyamatban van a felvízi oldali szegmens táblák, a szegmens elzárást biztosító olajhidraulikus és elektromos berendezések komplex felújítása is.

A hajózsilip alvízi oldali támkapuiról már leszerelték a síktáblás tiltókat és azok működtető berendezéseit.

Az alvízi oldali támkapuk közül - a javíthatósága miatt - a jobb parti támkaput kell teljesen kiemelni, melynek kiemelését biztosító berendezés gyártását most végzi a vállalkozó.

A Dunakiliti duzzasztómű és fenékküszöb a Szigetközi hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszer kulcsműtárgyai, emellett árapasztó és jégleeresztő funkciójuk is van. Szerepük azért kiemelt jelentőségű, mert segítségükkel szabályozható módon felduzzasztható a Duna folyam vize, melyből így a 3 töltőbukón keresztül, gravitációs kivezetésekkel elegendő víz vezethető a hullámtéri mellékágrendszerekbe.