Megkezdődött az Árpási szivattyútelepen a mozgó gerebek építése

Az Európai Unió társfinanszírozásában a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében kerül sor a vízügyi igazgatóságok által üzemeltetett szivattyútelepek gépészeti berendezéseinek korszerűsítésére. A „Belvízvédelmi szivattyútelepek fejlesztése és rekonstrukciója” / KEHOP-1.3.0-15-2016-00011/ tárgyú európai uniós beruházásra az érintett igazgatóságok az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetésével konzorciumi megállapodás alapján sikeresen pályáztak. Igazgatóságunk is közreműködője a programnak, amelynek keretében a Rába bal partján lévő Árpási szivattyútelepen a kézi kezelésű gerebek helyett gépi meghajtású mozgó gerebek kerülnek beépítésre.

Az Árpási szivattyútelepre tervezett 2 db mozgó gereb elhelyezéséhez a szivattyútelep rávezető csatornáján vasbeton műtárgy készül, valamint 2 db szállítószalag beépítésével kell az uszadék eltávolításáról gondoskodni.

A kivitelezést a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. nyerte el, akinek feladata volt a tervezett műszaki beavatkozás engedélyezési tervének elkészítése, a szükséges engedélyek beszerzése, valamint a kiviteli tervdokumentáció elkészítése. Az Árpási szivattyútelep mozgó gereb építéséhez a vízjogi létesítési engedélyt kiadták, a kiviteli terv elkészült. A munkaterületet 2019. május 31-én adták át. A vasbeton műtárgy építése 2019. október 3-án kezdődött meg és várhatóan ez év novemberében elkészül, a mozgó gerebek is 2019-ben beszerelésre és beüzemelésre kerülnek.