LIFE Microtus II

 „LIFE Microtus II- Restoration of habitats for root vole *Microtus oeconomus mehelyi (Északi pocok mehelyi alfaj védelmének továbbfejlesztése)”  

 

LIFE Program, Környezet, Természet és Biodiverzitás 

Azonosítószám: LIFE17NAT/SK/000621

 

Az északi pocok mehelyi alfaja (Microtus oeconomus mehelyi) olyan veszélyeztetett faj, mely kedveli a legelőket, kaszált réteket, nádvágásokat, illetve bozótosokhoz, erdősávokhoz vagy part menti növényzethez van kötve. Ezek a biotópok részei a klasszikusan megművelt mezőgazdasági tájnak. Védelmének érdekében tehát célszerű ismét bevezetni a Duna mente területén a hagyományos gazdálkodást, felújítani a rétek és nádasok kaszálását, revitalizálni a láposokat és a part menti növényzetet. Ennek több módszertana is lehetséges.

A projekt lehetőséget teremt a célfaj élőhelyi terültének kiterjesztésére, egyes mederrészek jó karba helyezésére és egyúttal az árvízlevezető-képesség növelésére a Duna hullámterében. A Hullámtéri Vízpótló Rendszer (HTVP) jelenlegi kialakításából és üzemeltetéséből adódóan az Öreg-Duna átlagos vízszintje és a hullámtéri ágak vízszintje között jelentős a magasság különbség, így a főmeder irányába a depressziós görbe meredeken lejt. A talajvízszintek minél nagyobb területen emelt szinten tartása érdekében a Duna főmedréhez lehető legközelebbi ágak vízpótlásba történő bekapcsolása elősegíti a leszívási görbe felső inflexiós pontjának kiterjesztését a Duna irányába, mely a célfaj számára a kedvező életfeltételek megteremtését biztosítja. Igazgatóságunk két célterületet határozott meg, ahol az élőhely-védelmi cél és a szakági szempontok is kölcsönösen előnyösen teljesülhetnek és itt az alábbi tervezési és kivitelezési feladatokat látja el:

   C2-1.   Felső-Kalapszigeti ág és Kalapszigeti-Duna összekötő ág rehabilitációja. A tevékenység a fent jellemzett élőhelyeket revitalizálja egy ~700 méteres meder vízpótlásával, jó karba helyezésével

   C2-2.   Ördög-árok rehabilitációja. A tevékenység a fent jellemzett élőhelyeket revitalizálja egy közel 1800 méteres meder jó karba helyezésével, vízpótlásával

 

Koordináló kedvezményezett: Bratislavské regionálne ochranárske          združenie (SVK) – Pozsonyi Regionális Természétvédelmi Egyesület

 

Társult kedvezményezettek:

  • Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (HUN)
  • Pisztráng Kör Waldorf Természetvédő és Természejáró Egyesület (HUN)
  • Výskumný ústav vodného hospodárstva (SVK) – Vízgazdálkodási Kutatóintézet
  • Univerzita Komenského v Bratislave (SVK) – Comenius Egyetem Pozsonyban
  • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (SVK) – Szlovák Köztársaság Állami Természetvédelmi Hivatala
  • Nationalparkgesellschaft Neusiedler See – Seewinkel (AUT) – Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park

 

A projekt teljes költségvetése : 5.586.121 EUR

ÉDUVIZIG-re eső támogatás összege: 411.843 EUR

A projekt kezdő dátuma: 2018.09.01.

A projekt záró dátuma: 2025.08.31.

 

További információk a Koordináló Kedvezményezett honlapján magyar nyelven:  https://broz.sk/projekty/life-microtus-ii/?lang=hu

 

Images: 
hazai_nemzetk_zi: