Látványos szakaszba értek a Mosoni-Duna torkolati műtárgy építési munkái

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alkotta konzorcium beruházásában valósul meg a "Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” (KEHOP-1.3.0-15-2016-00012) című, közel 28,5 milliárd forint összköltségű európai uniós projekt.

A projekt célkitűzései egy komplex műtárgy kialakítását igénylik, melynek létesítése részeként a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötővel szemben, a Torda-szigeten mostanra látványos építési munkák kezdődtek meg. A kivitelező Mosoni-Duna 2017 Konzorcium jelenleg vasbeton résfalépítési munkákat végez. A vízzáró vasbeton résfalak szerepe a munkatér körülhatárolása annak érdekében, hogy a műtárgy építéséhez száraz munkatér biztosítható legyen. Ehhez a résfalak alul vízzáró paplanba kötnek majd be. A résfalakkal határolt munkatér alapterülete 7520 m2, az építendő résfal hossza 3315 m, a résfal mélysége változó. A résfalak építését két géplánc végzi, amelyben a vezérgépek lánctalpas réselő gépek. A résfalak építése időigényes, összetett, bonyolult folyamat, amelyet csak meghatározott talajvízszintig lehet végezni, így azok teljes hosszban várhatóan csak az idei év őszére készülnek majd el. A munkaterület kazettákra van osztva, egy-egy kazetta résfalas körülhatárolását követően kezdődhet a munkagödör vízzáró módon történő alsó lezárása vízzáró paplannal. A résfal és a vízzáró paplan együttesen biztosítják a száraz munkaterületet, amelyben még az idei évben a műtárgy vasbeton szerkezeti elemeinek építése is megkezdődik.

2019-ben várható még a farkasúsztatói mederáttöltés elkészítése, és a műtárgyat a meglévő véneki árvízvédelmi töltéssel összekötő árvízvédelmi töltés, valamint a műtárgy feletti üzemi híd építésének megkezdése.

A projekt építési munkái 2021. második felében fejeződhetnek be. Addig a térségben az építéshez kapcsolódóan nagy volumenű beszállítások zajlanak, amelyek jelentős forgalomnövekedést eredményeznek. Mindehhez az érintett lakosság szíves megértését és türelmét kéri a beruházó és a kivitelező.

 

További információ: http://mdtorkolatimu.ovf.hu oldalon.