Kárelhárítási fakitermelések Győr belterületi folyópartjain

Igazgatóságunk a folyópartok menti fásítások rekonstrukcióját fogja végrehajtani a közeljövőben. A döntést egyrészt a közelmúltban európai uniós támogatással elkészült, Győr belterületi folyószakaszait érintő műszaki beavatkozások megvalósítása során keletkezett zöldfelületi veszteségek, másrészt pedig a jelenlegi – beruházások nélküli is fennálló – természetes elöregedésre visszavezethető felújítási igény indokolta.

Természetes emberi igény a vízpart közelségéből fakadó lehetőségek kihasználása. Több nyugat-európai nagyváros városfejlesztési törekvése mutatja a jelenkori tendenciát, hogy a városi lakosság a vízpart közelében választja meg élőhelyét, lüktető nagyvárosban is nyugodtan, családiasan kíván élni, ezért a városfejlesztés a vízparti területek rekonstrukcióját kiemelten kezeli (pl. a hamburgi Hafen City, a koppenhágai Ny Havn, vagy a malmöi Västra Hamnen). A vízparti környezet már nem csupán a vasárnapi séta színtere, hanem a mindennapi életvitel része, a napi időeltöltés fontos helyszíne és eszköze is egyben.

A fenti példák is alátámasztják, hogy a folyópartok többcélú lakossági hasznosítása (vízi sport, szabadidő eltöltés, lakópark, étteremhajó, vízi állások, turizmus) és a vízparthoz fűződő szükségletek egyre fontosabbá válnak, ezért a Győr belterületi fásítások és azok fejlesztése kiemelt szerepet kapott. Esztétikus fatelepítésekkel, a meglévő faállomány fejlesztésével a fenti szolgáltatások színvonala lényegesen emelhető.

Az elmúlt években sikeresen végrehajtott „Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja” tárgyú KEOP projekthez kapcsolódóan megkezdődött és részben már megvalósult a Győr belterületi vízpartok menti elöregedett, ill. leromlott állapotú fák kitermelése és pótlása. A fakitermeléshez kapcsolódóan igazgatóságunk megbízásából és finanszírozásával a Győr-SZOL Zrt. által 300 db parkfa ültetésére került sor.

A korábbi beavatkozások óta eltelt időszak alatt veszélyessé vált (korhadt, száradó koronájú, vihartört) faegyedek kármegelőzési célú, balesetvédelmi kitermelése vált szükségessé a Mosoni-Duna folyó bal parti sávján, Győr belterületén a Jedlik Ányos híd és aranyparti sója közötti, valamint a Kossuth híd és a Széchenyi híd közötti szakaszokon. A vízparti területek magas látogatottsága miatt a biztonsági szempontokat is szem előtt tartva a megkezdett kármegelőző beavatkozásokat mindenképpen folyatni kell.

A tervezett beavatkozást igazgatóságunk külső vállalkozó bevonásával fogja megvalósítani olyan ütemezéssel, hogy azok az adventi, ill. a karácsonyi időszakot ne zavarják Ennek megfelelően a fakitermelésre és területrendezésre a vegetációs időn kívül, 2020. január-február hónapokban kerül majd sor. A munkákat megelőzően a lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk majd a sajtóban illetve a helyszínen kihelyezésre kerülő tájékoztató, ill. figyelemfelhívó táblákkal.

Tervek között szerepel, hogy a Győr-SZOL Zrt. a jövőben igazgatóságunktól átveszi a szóban forgó vízparti zöldfelületek jövőbeni fenntartási feladatait. Ennek előfeltétele a jövő év elejére ütemezett fakitermelés elvégzése, hiszen ezen beavatkozás teremti meg a lehetőségét annak, hogy a megtisztított területeken a későbbi fapótlás elvégezhető legyen. Figyelembe véve a két szervezet közötti egyeztetéseket, valamint a vízparti területek jelentős közjóléti és esztétikai szerepét, az átmeneti lombveszteség pótlására irányuló ültetéseket a Győr-SZOL Zrt. hivatott elvégezni a távlati városképi és egyéb önkormányzati szempontoknak megfelelően.