Július 1-től üzemel a Mosoni-Duna torkolati mű hajózsilip

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és igazgatóságunk közös beruházásában megvalósuló, „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” (KEHOP-1.3.0.15.2016-00012) tárgyú projekt műszaki átadás-átvételi eljárása 2022.06. 07-én sikeresen lezárult.

A hajózsilipet is magába foglaló műtárgycsoport üzemeltetése 2022.07.01. nappal megkezdődik. A műtárgy a Mosoni-Duna új medrében, átvágásban létesült, ahol az átvágás bal partja a Torda-szigeten vezet, a jobb part pedig határos a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú kikötővel.

A létesítmény tekintetében a Mosoni-Dunából a Duna felé történő folyásirány szempontjából lett elnevezve a műtárgy felvizi és alvizi oldala: a hajózsilip Mosoni-Duna felőli oldalát tekintjük felvizi, a Duna felöli oldalát pedig alvizi oldalnak.

A hajózsilip üzemrendje:

            November 1-től – Január 31-ig:              08:00; 12:00; 15:00

            Február 1-től – Április 30-ig:                   08:00; 12:00; 16:00

            Május 1-től – Augusztus 31-ig:                07:00; 11:00; 15:00; 19:00

            Szeptember 1-től – Október 31-ig:                    08:00; 12:00; 16:00

Alacsony vízállás esetén a hajózsilip működésének nincs korlátozása, azonban magas vízállás esetén (alvízi vízmérce 500 cm) nem üzemel.

A zsilipkamrában megengedett legnagyobb hajó hossza maximum 85,0 m, szélessége maximum 11,40 m és a merülése maximum 2,0 m.

Amennyiben a meghirdetett időpontban mindkét irányból várakoznak vízi járművek az átzsilipelésre, a zsilipbe történő behajózás általában abból az irányból kezdődik meg, amerre a legutoljára a kihajózás megtörtént.

A hajózsilipben rendelkezésre álló vízmélységet és a szabad űrszelvényt az alábbiak szerint lehet kiszámítani:

Vízmélység felvízen:                             felvizi vízmérce vízállása [cm] + 198 [cm]

Vízmélység alvizen és zsilipben:             alvizi vízmérce vízállása [cm] + 318 [cm]

Űrszelvény zsilipben:                            1133 [cm] – felvizi vízmérce vízállása [cm]

Űrszelvény alvizen és zsilipben:             1133 [cm] – alvizi vízmérce vízállása [cm]

Kézi hajtású vízi járművek számára a zsilipelés minimum 8 db összegyülekezése esetében végezhető, egyéb esetben a csónakrámpák használandók. A zsilip személyzete a közlekedés rendjére vonatkozó utasításait fényjelzésekkel, VHF rádión, vagy hangosbemondón keresztül közli.

Hajózási VHF rádió:

  • segélykérő csatorna (VHF 16)
  • kikötői üzemi/üzemviteli csatorna rádió (VHF 71)