Jól halad az árvízvédelmi védvonalak kiépítése

Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgatóságunk és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által alkotta konzorcium irányításával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében zajlik a „Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése(KEHOP-1.4.0-15-2016-00018) című komplex árvízvédelmi fejlesztés.  A projekt az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott, 3 milliárd 590 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg.

A komplex árvízvédelmi fejlesztés célja, hogy javuljon a Rába völgyében élők épített és természeti környezetének árvízvédelmi biztonsága. A fejlesztéseknek köszönhetően az árvízvédelmi művek biztonságosabbá, az árvízkárok sikeresebben megelőzhetővé válnak. Ez kedvező hatással lesz a térség gazdasági-társadalmi fejlődésére, hiszen az árvízvédelmi biztonság az egyik fontos tényezője a turisztikai, gazdasági és egyéb településfejlesztési törekvéseknek.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt a Rába folyó teljes magyarországi szakaszára kiterjed Szentgotthárd és Győr között, így a konzorciumi partnerségben megvalósítani kívánt fejlesztés a két vízügyi igazgatóság (NYUDUVIZIG és ÉDUVIZIG) működési területét érinti, a kivitelezési munkálatok pedig közvetlenül 9 helyszínen folynak.

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén a Szentgotthárdi árvízvédelmi szakaszon a volt kaszagyári terület mentén jelenleg talajcsere és egyéb, a vasbeton támfalépítéshez kapcsolódó előkészítő munkák zajlanak. A Körmendi árvízvédelmi szakasznál a Rába bal parti elsőrendű védtöltésen lévő szivattyútelep (Büdös-árok) rekonstrukciója és a kétaknás csőzsilip fejlesztése idén júniusban kezdődött meg. A projekt keretében vízrajzi észlelő hálózat fejlesztésére is sor kerül.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság területén a Sárvár alatti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztései közül idén júniusban Pápoc térségében megkezdődött a nagyvízi levezető vápa és árvízi levezető sáv kialakítása, illetve Pápoc, Ostffyasszonyfa és Kenyeri településeken a másodrendű védművek kiépítése. A humuszleszedés és töltésalapozási munkálatok befejeződtek, az anyagbeszállítás és a töltésprofil, illetve Pápocon az új Lánka-meder kialakítása folyamatban van.

2020. augusztus 26-án a projekt jelentőségéről és az aktuális munkák készültségi szintjéről tartottak sajtónyilvános lakossági eseményt Pápocon a kivitelezés helyszínén, melyen az ÉDUVIZIG lehetőséget biztosított a párbeszédre és a terület bejárására a sajtó és a lakosság részére.

 

A kivitelezési munkák 2019. év első felében kezdődtek meg, a teljes projekt befejezése 2021 tavaszára várható.

 

További információ:

rabavolgyarvizved.ovf.hu