Hajózási zárlat a Mosoni-Duna torkolati szakaszán – II. ütem

Az igazgatóságunk által koordinált „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” tárgyú, KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú európai uniós projekt keretében sikeresen lezajlottak a víztartási próbák. A próbák lefolytatását követően elbontják a műtárgy nyílásai előtti agyagbeton résfalakat és befejezik a csatlakozó medrek kialakítását. Ezt követően a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő feletti részben már megépített mederáttöltést továbbépítik és bekötik a Győr-Károlyházi magaspartba. Ezzel a művelettel az eredeti folyómedret teljesen lezárják, a Mosoni-Duna vizét pedig a torkolati műtárgyon és az ahhoz kapcsolódóan kialakított új felvízi- és alvízi medren keresztül vezetik majd át.

A mederáttöltés befejezésével és ennek eredményeként az eredeti folyómeder lezárásával a hajózási lehetőség a Duna és a Mosoni-Duna között ideiglenesen megszűnik (ld. csatolt térkép alább).

Az erről szóló, 25/DuM/2021. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény (https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/251532) 2021. augusztus elején  jelent meg. 

A II. ütemben a hajózási zárlat 2021. augusztus 6. napjától – 2021. december 31. napjáig tart. A hajózási zárlat ténylegesen a mederáttöltési munkák megkezdésekor lép életbe, az A.1 jelzések kihelyezésével. Ennek várható időpontja: 2021. szeptember.

A hajózási zárlat leteltét követően a hajózás immár a Mosoni-Duna torkolati műtárgyán keresztül folyhat.

Kérjük az érintettek szíves megértését, türelmét és egyúttal a Mosoni-Duna torkolati szakaszán a fokozott körültekintéssel történő közlekedést.