Hajózási zárlat elrendelése a Mosoni-Duna torkolati szakaszán

Igazgatóságunk által koordinált „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” tárgyú, KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú európai uniós projekt keretében javában zajlanak a víztartási próbák. A próbák lefolytatását követően befejeződik a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő felett részben már megépített mederáttöltés, ezzel az eredeti folyómeder teljesen lezárásra, a Mosoni-Duna vize pedig a torkolati műtárgyon és az ahhoz kapcsolódóan kialakított új felvízi- és alvízi medren keresztül átvezetésre kerül.

A mederáttöltés befejezésével és ennek eredményeként az eredeti folyómeder lezárásával a hajózási lehetőség a Duna és a Mosoni-Duna között ideiglenesen megszűnik (ld. csatolt térkép alább).

Az erről szóló, 11/DuM/2021. számú Hajósoknak Szóló Hirdetmény (https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/228824) a napokban jelent meg. A hajózási zárlat 2021. május hó 25. napjától – 2021. augusztus hó 05. napjáig tart. Ezt követően a hajózás immár a Mosoni-Duna torkolati műtárgyán keresztül folyhat.

Kérjük az érintettek szíves megértését, türelmét és egyúttal a Mosoni-Duna torkolati szakaszán a fokozott körültekintéssel történő közlekedést.