Gyászjelentés

Fehér Sándor, nyugalmazott Rábai Szakaszmérnökség vezető

Kisbabot, 1955. 08. 19. –  Győr, 2021.03. 23.

Kisbaboton született, 1955. augusztus 19-én. Édesapja is a győri vízügyi igazgatóságon dolgozott, így már gyerekként megtapasztalhatta, milyen érzés a vízügyesek nagy családjához tartozni. Általános- és középiskolai diákként nyaranta a Rábai Szakasz-mérnökségen segített diákmunkásként. Testközelből tapasztalhatta meg az 1963. és az 1965. évi Rába árvizet is, átélte Kisbabot áradás miatti kitelepítését.

Középiskolai tanulmányait a győri Mayer Lajos Szakközépiskolában végezte, majd a vízügyi igazgatóság ösztöndíjasaként felvételt nyert a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karára, ahol 1977-ben általános és mezőgazdasági vízgazdálkodási üzemmérnök végzettséget szerzett.

Iskolai tanulmányai befejezését követően 1977 szeptemberétől kezdett el dolgozni igazgatóságunk Magas- és Mélyépítési Üzemmérnökségén először művezetőként, majd építésvezetőként. 1982-től 1994-ig a Tatai Szakaszmérnökség vezető-helyettese volt, 1994-ben a Szolgáltató Üzem tatai részlegének irányítója lett. 1995-től az akkor létrejött ÉDUVÍZ Kft. ügyvezető helyetteseként dolgozott. 2005-től tért vissza az igazgatóságra, ahol a Rábai Szakaszmérnökség vezetője lett nyugdíjazásáig.

1997. február 17-től tagja a Magyar Hidrológiai Társaság Győri Területi Szervezetének, melynek vezetőségében 2002 és 2018 között elnökségi tag volt. 2021-ben Pro Aqua díjra terjesztette föl az MHT Győri Területi Szervezete.

Nagy tapasztalattal rendelkező, munkájáért mindig felelősséget vállaló, kiváló szakember volt, aki szakmai tudására, területismeretére és széleskörű tapasztalataira építve magas színvonalon irányította a Rábai Szakaszmérnökség üzemeltetési, fenntartási és beruházási munkáit. A vízkárelhárítás valamennyi területén bizonyította szakértelmét és megbízhatóságát.

Jelentősebb munkái: Kenyérmezei patak beruházási feladatai, Tatai Öreg-tó partvédelmének továbbfejlesztése, Cseke-tó partvonalának kiépítése, Győr-Gönyűi kikötő építése, szigetközi hullámtéri és mentett oldali vízpótlás számos műve, Dunakiliti fenékküszöb építése, Nicki gát rekonstrukciója, Marcal árvízvédelmi fejlesztése, Győr belterületi folyópartok felújítása, Likócsi töltésfejlesztés.

Kulcsszerepet játszott a 2010. évi vörösiszap katasztrófa elleni védekezésben, a szintén 2010. évi Cuhai Bakony-éren levonuló és a 2013. évi rendkívüli Duna-árhullám elleni védekezésben.

Több jelentős árvízi helyzetben is szakaszvédelem-vezetőként irányította a védekezést a Rába mentén: 2006-ban, 2009-ben, 2013-ban és 2014-ben.

Vezetőként nagy tiszteletet vívott ki példamutatásával, elkötelezettségével és megfontolt, gyakorlatias gondolkodásmódjával, szociális érzékenységével. Vidám személyisége mindenkire nyitott, támogató és barátságos volt.

Győrben hunyt el 2021. március 23-án.

Emlékét szívünkben őrizzük.