Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2021 evi koltsegvetesi beszamolo.pdf

2021.evi_elemi_koltsegvetes.pdf

2020.evi_koltsegvetesi_beszamolo.PDF

2021. évi elemi költségvetés Elemi_koltsegvetes2021.PDF

2020. évi elemi költségvetés II. pdf formátumban:Elemi_koltsegvetes_II._308373_2020_11_23_14_02.pdf

2020. évi elemi költségvetés I. pdf formátumban Elemi_koltsegvetes_I._308373_2019_11_26_12_11.pdf

2019. évi költségvetési beszámoló pdf formátumban Eves_koltsegvetesi_beszamolo_308373_2020_02_19_14_24 EDUVIZIG.pdf

2019. évi elemi költségvetés I.letölthető pdf formátumban ITT

2019. évi elemi költségvetés II. letölthető pdf formátumban ITT

218.évi beszámoló pdf formátumban ITT

2018. évi költségvetés pdf formátumban ITT

2017. évi beszámoló pdf formátumban ITT 

2017.évi elemi költségvetés pdf formátumban ITT

2016. évi költségvetési beszámoló pdf formátumban ITT

2016. évi elemi költségvetés letölthető pdf formában ITT

2015. évi beszámoló letölthető pdf formában ITT

2015. évi Elemi költségvetés letölthető pdf formátumban ITT

2014. évi Elemi költségvetés letölthető pdf formátumban ITT 

2014. évi Éves beszámoló letölthető pdf formátumban ITT

2013. évi Elemi költségvetés letölthető pdf formátumban ITT

2013. évi Éves beszámoló letölthető pdf formátumban ITT 

2012. évi Elemi költségvetés letölthető pdf formátumban ITT

2012. évi Éves beszámoló letölthető pdf formátumban ITT 

2011. évi Elemi költségvetés letölthető pdf formátumban ITT

2011. évi Éves beszámoló letölthető pdf formátumban ITT

2010. évi Elemi költségvetés letölthető pdf formátumban ITT

2010. évi Éves beszámoló letölthető pdf formátumban ITT

2009. évi Elemi költségvetés letölthető pdf formátumban ITT

2009. évi Éves beszámoló letölthető pdf formátumban ITT 

2008. évi Elemi költségvetés letölthető pdf formátumban ITT

2008. évi Éves beszámoló letölthető pdf formátumban ITT 

2007. évi Elemi költségvetés letölthető pdf formátumban ITT

2007. évi Éves beszámoló letölthető pdf formátumban ITT 

2006. évi Elemi költségvetés letölthető pdf formátumban ITT

2006. évi Éves beszámoló letölthető pdf formátumban ITT 

2005. évi Elemi költségvetés letölthető pdf formátumban ITT

2005. évi Éves beszámoló letölthető pdf formátumban ITT 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 
 
 
 
 

Letszam adatok 2020. IV. negyedev.xlsx

2020.III. negyedévi létszámadatok ITT

2020.II. negyedévi létszámadatok ITT

2020.I. negyedévi létszámadatok ITT

2019.IV. negyedévi létszámadatok ITT

2019.III. negyedévi létszámadatok ITT

2019.II. negyedévi létszámadatok ITT

2019.I. negyedévi létszámadatok ITT

2018. IV. negyedévi létszámadatok ITT

2018. III. negyedévi létszámadatok ITT

2018. II. negyedévi létszámadatok ITT 

2018. I negyedévi létszámadatok  ITT

2017. Létszám adatok IV.negyedév.ITT

2017. Létszám adatok III.negyedév.ITT

2017. Létszám adatok II.negyedév.ITT

2017. Létszám adatok I.negyedév.ITT

2016. évi adatok letölthető pdf formátumban ITT

2015. évi Elemi költségvetés (II.negyedév) letölthető pdf formátumban ITT

A 2014. évi I. negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban. ITT

A 2014. évi II. negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban. ITT

A 2014. évi III. negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban. ITT

A 2014. évi IV. negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban. ITT

A 2015. évi I. negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban. ITT

A 2015. évi III. negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban ITT

A 2015. évi IV. negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban ITT

A 2016. évi I. negyedéves adatok letölthetőek PDF formátumban ITT

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Nem releváns

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2013. évi szerződések letölthető táblázat PDF formátumban. [Feltöltés alatt.]

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nem releváns

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések a 8-as pontban lévő Közbeszerzési információkban, valamint a Projektek menüpontjaibantekinthetőek meg.

8. Közbeszerzési információk

a, Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

  b, Éves terv

A 2014. évi közbeszerzési terv letölthető PDF formátumban  ITT.

A 2015. évi közbeszerzési terv letölthető PDF formátumban ITT.

c, Statisztikai Összegzés:

A 2012. évi statisztikai összegzés letölthető PDF formátumban. [Feltöltés alatt.]

d, szerződés teljesítésére vonatkozó adatok letölthetőek pdf formátumban: