Felső-dunai mellékágak projekt aktuális munkálatai

Igazgatóságunk az Országos Vízügyi Főigazgatósággal közösen európai uniós forrásból, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósítja meg a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosítószámú projektet. Az 1,906 milliárd forint összköltségű beruházás keretében állami tulajdonú létesítmények fejlesztése történik meg a Szigetközi hullámtéri vízpótló rendszerben. A fejlesztés célja a Felső-Duna árvízlevezető képességének és a meglévő ökológiai állapotok további javítása, melynek érdekében mellékágkotrások, a mellékágrendszerek műveinek, műtárgyainak az átalakítása, vizes élőhelyek rehabilitációja valósul meg. A kivitelezést végző vállalkozó a Mészáros és Mészáros Kft, a tervező a Solvex Kft.

Az eddig elkészült kotrási munkák:

A Dunakiliti duzzasztómű feletti ún. tározótérben a vízlépcsőépítés kapcsán végzett kiviteli munkák során betöltésre került a Benda-ág felső vége, így annak alsó szakasza zárványmederként maradt fenn. Az ág torkolata jelentősen feliszapolódott továbbá a torkolattól kb. 70 m-re található - régen középvíz-szabályzási célokat szolgáló - kőmű maradványának a magas küszöbszintje is megakadályozta a víz bejutását a mellékágba. A projekt keretében összekötöttük a vízpótló főággal, valamint a kőmű visszabontása és a torkolat kotrása valósult meg, így egy újabb nagyszerű vizes élőhelyet tudtunk kialakítani.

Jól kihasználva a téli kisvizes időszakot jó minőségben elkészült a Cikolaszigeti mellékágrendszerben lévő Alsó-Vörösfüzesi, a Barkás, a Revolver, a Disznósi, a Jakabi, az Ásványi mellékágrendszerben pedig a Felső –kalapszigeti mellékágak kotrása. E beavatkozásoknál a korábbi „érszűkületes” szakaszok kibővítésével elértük, hogy a kisvizes időszakokban jelentősen javult ezeknek az ágaknak a vízellátása, csökkent a kiszáradás veszélye, tovább bővült az ívóhelyek száma.

A fokgazdálkodási elvek szerint kotrással bővítettük ki a Tejfalusi mellékágrendszerben lévő Öregszigeti tó, a Helenai tó, a Szigeti-Duna jobb partján az Öregréti vizes élőhely, a Kisbodaki mellékágrendszerben lévő Liba-tó, és az Ásványi mellékágrendszerben lévő Újszigeti vizes élőhely rávezető fokainak a szelvénybővítését.                                           

A Hullámtéri Vízpótló Rendszerben az alábbi műtárgy átalakítási munkákat végeztük el: Ferde-gát átalakítása valósult meg a kőműben korábban is meglévő visszabontás szelvénybővítésével, úgy hogy az ökológiai átjárhatóság is biztosított legyen. A Barkás-ágat rányitottuk az Öreg-Duna medrére: a Barkás-ág és a Duna főmeder élő kapcsolata az ág felső végének betöltésével megszűnt. Az ág jelenlegi állapota még elfogadható, azonban nagyvizes időszakban lehetőség nyílhat frissvizes átöblítésére a Duna part lesüllyesztésével (vápaszerűen), töltőbukó kialakításával. Így árvízkor a bekötés, mint árapasztó vápa funkcionálhat, és az árvízi levezetésre is pozitív hatással lesz. A vápa szintjét az árasztásos vízszinthez kellett igazítani, attól 20 cm-rel magasabb szintre kiépítve, megakadályozva ezzel a vízpótló rendszerbe táplált víz visszajutását ("kiszökését") a Dunába. A Lénai-ágnál vízkivételi műtárgy épült: A Lénai-ág felső szakaszát a Dunakiliti duzzasztómű építésekor betöltötték, most ennek az ágnak a rehabilitációja kezdődött meg a Görgetegi Duna-ág jobb partján, egy vízkivételi, ún. beeresztő műtárgy kiépítésével az ág vízpótlása érdekében. Denkpáli ágvéglezárás melletti bal parti árapasztó fejlesztése pedig a Cikolai ágrendszer alsó végében lévő Denkpáli létesítmények árvízi tehermentesítését szolgálja.

A már befejezéshez közelítő műtárgy átalakítási munkák:

2019. október 09-én kezdődtek meg a Kisbodak község külterületén lévő ún. Szent Kristóf híd és vízszintszabályozó műtárgy fejlesztésének a kiviteli munkái. A műtárgy fejlesztése során a pályaszerkezet felső szintje 93 cm-el magasabbra került. A jobb parton pedig egy új 6,00 m hosszúságú SBG szekrénytartókból, 5,50 m szélességű nyílás is kialakításra került. 2019.12.04-én a híd ideiglenesen ismét járhatóvá vált. Ma már csak a befejező munkák, köztük a műtárgy kőművének a tetejére kerülő beton pályaszerkezet építése és a megközelítését biztosító út munkái vannak hátra. 2019. december 02-án kezdődtek meg a Dunasziget község külterületén lévő ún. Kőhíd nevű vízszintszabályozó műtárgy rekonstrukciós munkái. A Spelláki és a Szürkei töltőbukó átalakítása is a végéhez közeledik. A töltőbukók eredeti funkciója - a Duna elterelése miatti vízszint süllyedése miatt - gyakorlatilag megszűnt. Nagyvizes időszakokban lehetőség nyílhat frissvizes átöblítésére a töltőbukó részleges visszabontásával. Így árvízkor a bekötés, mint árapasztó vápa fog funkcionálni, tehát egyúttal az árvízi levezetésre is pozitív hatással bír. A vápa szintjét az árasztásos vízszinthez igazítottuk, attól 20 cm-rel magasabb szintre kiépítve, megakadályozva a vízpótló rendszerbe táplált víz visszajutását ("kiszökését") a Duna főmedrébe.

 

Megállapítható, hogy a tárgyi projekt kiviteli munkái gondosan, előírásszerűen és jó ütemben folynak.