Felső-Dunai mellékág rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem

http://felsodunaprojekt.eduvizig.hu/

A projekt ismertetése

Szigetköz igazi szépségét a Duna és a vele párhuzamosan húzódó szövevényes mellékágrendszer adja. A mellékágrendszerekkel változatosan behálózott hullámtéri területeken gyönyörű szigetvilág alakult ki, természetvédelmi szempontból is védendő, rendkívül értékes növény- és állatvilággal.

A „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I.ütem” című projekt európai uniós támogatás igénybevételével valósul meg a KEHOP 1.3.0. konstrukció keretében. A beruházás keretében kizárólagos állami tulajdonú létesítmények fejlesztése történik meg a Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszerben.

Images: 
hazai_nemzetk_zi: