Felső-Dunai mellékág rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem

Alapadatok

Projekt címe

Felső -dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme, és vízpótlása I. ütem

Kedvezményezett

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Észak- dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Projektazonosító

KEHOP-1.3.0-15-2016-00013

Támogatás összege

1 905 854 535 Ft

Támogatás mértéke

100%

A projekt fizikai befejezésének határideje

2021.07.08.

A projekt bemutatása:

Szigetköz igazi szépségét a Duna és a vele párhuzamosan húzódó szövevényes mellékágrendszer adja. A mellékágrendszerekkel változatosan behálózott hullámtéri területeken gyönyörű szigetvilág alakult ki, természetvédelmi szempontból is védendő, rendkívül értékes növény- és állatvilággal.

A „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I.ütem” című projekt európai uniós támogatás igénybevételével valósul meg a KEHOP 1.3.0. konstrukció keretében. A beruházás keretében kizárólagos állami tulajdonú létesítmények fejlesztése történik meg a Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszerben.

A projekt beruházója az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban OVF) és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (továbbiakban ÉDUVIZIG) által alkotott konzorcium. A konzorcium vezetője és egyben a projekt engedélyese az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

A fejlesztés célja a Felső-Duna (1850-1809 fkm) árvízlevezető képességének és a meglévő ökológiai állapotok további javítása. A korábban kiépített Szigetközi hullámtéri vízpótló-rendszer alapvetően jól működik. A tárgyi projekt lehetővé teszi a szigetközi hullámtéren már kiépített létesítmények árvízlevezető-képességének a fejlesztését, és a Duna folyam főmeder és a mellékágrendszerek ökológiai kapcsolatának javítását.

A projekt NATURA 2000 természetvédelmi területen valósul meg.

A projektben tervezett főbb beavatkozások/létesítmények:

Mellékágkotrások: 34 db, mely tervezetten 54.564 m3

 • Tejfalui mellékágrendszer
 • Cikolai mellékágrendszer
 • Bodaki mellékágrendszer
 • Dunaremetei mellékágrendszer
 • Ásványi mellékágrendszer

A mellékágrendszer műveinek, műtárgyainak átalakítása: 33 db

 • Tejfalui mellékágrendszer
 • Cikolai mellékágrendszer
 • Bodaki mellékágrendszer
 • Dunaremetei mellékágrendszer
 • Ásványi mellékágrendszer

Vízrajzi állomások rekonstrukciója: 14 db

 • Távmérő rendszer rekonstrukció
 • Vízmérce alépítmény rekonstrukció
 • Új vízmérce építése

Kőmunkák: 4077 m3

Új vízmérce építése:   1 db

Gumikerekes forgókotrógép beszerzése:    1 db

 

További információ: http://felsodunaprojekt.ovf.hu/

 

hazai_nemzetk_zi: