Elkészült a Lajta folyó hosszútávú nemzetközi árvédelmi stratégiájának tervjavaslata

2019. november 26-án Mosonmagyaróváron került sor a Platform projekt záró rendezvényére. Az INTERREG V-A AT-HU Ausztria-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 keretében ATHU033 számú PLATFORM - Proactive Lajta/Leitha Flood Risk Management („A Lajta folyó árvízvédelmi koncepciójának fejlesztése, valamint a mederbeli hozammegosztás és levezetés optimalizálása a magyar-osztrák határtérségben”) című projekt a 2016.07.01.-2018.12.31. időhorizonton valósul meg.

A fejlesztés fő célja a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság (MOVB) részére hosszútávú árvízkockázat-kezelési stratégiai javaslat kidolgozása volt, melynek közösen elfogadott megoldásai ténylegesen megfelelnek az EU vonatkozó Irányelvei előírásainak, továbbá az eredmények kielégítik a helyi igényektől a makro-regionális elvárásokig terjedő skálát. A kezdeményezés Duna vízgyűjtő szinten is egyedülállónak mondható.

A 278.000 EUR (~89 millió Ft) összköltségű, 85%-ban európai uniós forrásból finanszírozott projekt vezető partnere az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG), osztrák részről pedig a Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal a partner.

A záró rendezvényt dr. Árvai István, Mosonmagyaróvár polgármestere nyitotta meg, majd ezt követően Németh József ÉDUVIZIG igazgató beszélt a projekt jelentőségéről. Osztrák oldalról Christian SAILER, a Burgenlandi Tartományi Hivatal 5. Építésigazgatási Osztály Víz-, Környezet- és Tájgazdálkodási Szakcsoportjának főcsoportvezetője köszöntötte a résztvevőket. A projekt magyarországi eredményeit Gombás Károly az ÉDUVIZIG Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztály vezető helyettese, osztrák tevékenységeket pedig Stefan Haider, a Büro Pieler cég képviselője mutatta be.

A projekt létrejöttét az indokolta, hogy az utóbbi évtizedben a Lajta folyó közös vízgyűjtőjét több árvíz sújtotta, melyek különböző károkat okoztak a határmenti régiókban. Az árvízkockázat a közös vízgyűjtőn csak nemzetközi együttműködéssel és a határtérségben összehangolt tevékenységgel csökkenthető hatékonyan. Mindkét ország beavatkozásai visszahatnak a helyi viszonyokra és csak egyeztetett tevékenységek járhatnak kölcsönös előnyökkel.

A mérnöki munka során számítógépes modellezéssel optimalizálták a határmenti szükségtározók megnyitási tervét, aktualizálták a védelmi terveket. Konkrét védműfejlesztési javaslat készült Mosonmagyaróvár város területi védelmének fokozására és egyes műtárgyak átépítésére, korszerűsítésére. Ezen túlmenően a partnerek feltárták az ökológiai állapotokat a határszelvény térségében és talajradaros eljárással vizsgálták a védművek állékonyságát.

A projekt finanszírozási lehetőséget adott a műszaki tervezésen túl konkrét fejlesztések megvalósítására is, több mint 20 millió Ft értékben Magyarországon. A kivitelezési munkák elsődleges célja az árvízlevezetési képesség fokozása volt az ökológiai állapotok javításával együtt. Mosonmagyaróvár belterületén bővítették a Pozsonyi úti híd alatti mederszűkületet, a felsőbb szakaszokon a felhagyott határőrhidak pilléreit eltávolították a mederből és stabilizált szivattyúzási helyet létesítettek. A Márialigeti duzzasztómű feletti hosszabb mederszakaszon kotrás történt a levezetőképesség javítására. A Lajta és Balparti csatorna közötti Összekötő csatorna szelvényét szintén bővítették és hallépcső épül a korábbi fix bukó helyére az ökológiai átjárhatóság biztosítása érdekében, mely egy több, mint 70 éve fennálló akadályt hidal át a két ország közötti vízi életterek összekapcsolásával.

A partnerek két alkalommal közös védelmi gyakorlatot szerveztek, melyen a jövőbeli együttműködés erősítésén túl operatív ismeretekkel gazdagodtak. A projekt eredményeként összességében jelentősen erősödtek a hatékony vízkárelhárítás lehetőségei a Lajta/Leitha vízgyűjtőjén.

A partnerek az eredméneket 2019-ben bemutatják a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság (MOVB) részére elfogadás céljából. Az egyeztetett intézkedési terv jóváhagyása után további projektek generálása lehetséges és folytatódhat a közös munkavégzés a térség fejlesztése érdekében.