Elismerés Maller Márton részére augusztus 20. alkalmából

Maller Márton (ld. fotó) igazgatóságunk Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Osztályának szakágazati vezetője a vízügyi ágazatban végzett magas színvonalú munkájáért 2020. augusztus 20. állami ünnepünk alkalmából Főigazgatói Dicsérő Oklevél elismerésben részesült. Márton - fiatal kora ellenére - meghatározó alakja árvízvédelmi tevékenységünknek és az ahhoz köthető fejlesztések lebonyolításának. Magas szintű intelligenciája, példás kitartása, éleslátása és higgadt műszaki gondolkodásmódja, illetve kiemelkedő tanulási képessége nagy munkabírással és precíz végrehajtással társulnak. Szakmai pályafutásának elején a 2013. évi Duna árvízben kitartóan helytállt, jelenleg már a műszaki szakszolgálat vezetője a vízkár-elhárítási feladatokban.

Igazgatóságunk működési területén a települési vízkár-elhárítási tervek, a nagyvízi mederkezelési tervek és az új lokalizációs tervek készítésében vezető tervezői feladatokat látott el. A jelenleg megvalósuló nyergesújfalui védmű építés és a Rába-völgy KEHOP projekt új védmű létesítményei mind az ő műszaki irányítása alatt készülnek.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság árvízvédelmi munkacsoportjának aktív tagja, országos szinten az egyik legfelkészültebb az árvízi kockázatkezelés témakörében. Egyetemi oktatással és konzulensi/bírálati tevékenységgel támogatja felsőoktatási intézmények munkáját, miközben ő maga is a doktori képzésben vesz részt karsztvíz-készletek vizsgálata témában. Kiváló angol tudása miatt több nemzetközi projektben képviseli igazgatóságunkat, mint például a Danube Floodplain projekt.

Márton kitüntetését a 2020. szeptember 4-i Belügyminisztériumban tartott ünnepségen vehette át.

Ezen az ünnepségen további két kollégánk részesült kitüntetésben 2020. március 22. a Víz Világnapja alkalmából, melynek odaítéléséről már tavasszal beszámoltunk, de sajnos a kialakult veszélyhelyzet miatt az ünnepség elmaradt:

Szabó József, szakágazati vezető (Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Osztály) Kvassay Jenő Emlékérem kitüntetést, Sipőcz Károly, területi felügyelő (Hansági Szakaszmérnökség) pedig Miniszteri Elismerő Oklevelet kapott.

 

Ezúton gratulálunk kitüntetettjeinknek az elismerésekhez!