Belvízvédelmi csatornák rekonstrukciója

Alapadatok

Projekt címe

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója

Kedvezményezett

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Észak- dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Alsó- Duna- völgyi Vízügyi Igazgatóság

Nyugat- dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Felső- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság

Észak- magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság

Közép- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság

Alsó- Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság

Projektazonosító

KEHOP-1.3.0-15-2016-00010

Támogatás összege 

6 020 574 674 Ft

Támogatás mértéke

100%

A projekt fizikai befejezésének határideje

2022.11.29.

A projekt bemutatása:

Magyarország területének 45%-át, művelt területének 60%-at, több mint 4 millió hektárt veszélyeztet a belvízi elöntés. Hazai szinten a települések 40%-a erősen veszélyeztetett a vizek kártételeitől. Ez a veszélyeztetettségi mérték ma a legnagyobb Európában.

A belvízvédelmi rendszernek meghatározó elemei a csatornák. 20 éve a fajlagos levezetőképesség országos átlagban 27,2 l/s/km2 volt (ez az érték átlagosan 10 évenként előforduló belvizek 15 nap alatti levezetésére adott lehetőséget) – mára ez az érték jelentősen lecsökkent, a csatornák feliszapolódtak.

Magyarország 50 ezer km-es csatornarendszerének több mint felét a vízügyi igazgatóságok kezelik.  A szokásos évi fenntartás mellett a medrek átfogó rekonstrukciós munkáit átlagosan 10-15 évenként kellene elvégezni. A rekonstrukciós munkák magukban foglalják a meder kotrását, iszapolását, az eredeti vízszállító-képesség helyreállítását, a rézsűk, burkolatok rendezését, a kapcsolódó műtárgyak javítását - átépítését.

A klímaváltozás hatására mind gyakoribb a szélsőséges időjárás, a belvízrendszerekkel kapcsolatosan egyre nagyobb az elvárás a vízvisszatartás növelésére, hogy a túl sok csapadék idején be lehessen tározni a vizet az aszályos időszakra. A vízvisszatartás révén javul az érintett terület vízháztartása.

Vízszintszabályozó műtárgyak építésével, illetve rekonstrukciójával biztosítható egy-egy kialakuló belvízhullám szabályozott levezetése, az alsóbb mederszakaszok és területek vízterhelésének csökkentése. Az így átalakuló vízrendszer, kiegészítve a kifejezetten medertározást szolgáló további tiltókkal és zsilipekkel, megteremti a vízmegőrzés lehetőségét. A medertározás a talajvizek megtámasztásával, a nyílt vízfelületek párologtatásával a terület természetes vízkészletének helyi hasznosulását szolgálja.

A belvízrendszereink részét képezik az állandó síkvidéki tározók, melyeknek a jelentősége - elsősorban a vízhasznosítás révén - egyre nagyobb lehet a jövőben. A rehabilitációs munkák során kiemelt figyelmet kell kapniuk a természetvédelmi kitűzéseknek és a többfunkciós létesítményeknek.

A projektben tervezett főbb beavatkozások/létesítmények:

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén a Rába folyó völgyének alsó szakaszán húzódó belvízöblözet főgyűjtőjének, a Kepés-Lesvári-főcsatornának a rekonstrukciójának tervezése szerepel a programban, amelynek keretében a beavatkozások engedélyezési és tenderterve készült el, valamint beszerzésre került a vízjogi létesítési engedély.

 

További információ: http://belvizprojekt.ovf.hu/

hazai_nemzetk_zi: