Befejeződtek a Nováki-főcsatorna fenntartási munkái

A Nováki-főcsatorna igazgatóságunk területén lévő Szigetközi Mentett Oldali Vízpótló Rendszer részét képezi. A 24,141 km hosszúságú csatorna indulószelvényében a Zátonyi-Dunából ágazik ki, betorkollása a Mosoni-Dunába közvetlenül a Lickói híd szomszédságában található.

A főcsatorna felső szakasza 2013-ban a KEOP Szigetköz projektünk munkálatai során a Püski és Darnózseli körüli szakaszon teljes mederszélességben iszapoló kotrást kapott. A csatorna megfelelő vízemésztő kapacitásának folyamatos biztosítása kiemelten fontos, hiszen ár- és belvízvédekezés esetén a Felső-szigetközi települések kül- és belterületei e csatorna segítségével védhetőek meg a káros elöntésektől. A csatorna alsó szakaszán 2019 nyara és 2021 ősze között három alkalommal végeztünk iszapoló kotrást összesen 9641 fm hosszban az öntözési célra felhasználható meglévő rendszerek eredményes működtetéséhez szükséges infrastrukturális hiányok megszüntetésére szánt központi keretből. A kijelölt legszükségesebb beavatkozási területen a csatorna medre elfajult, parttalanná vált, hagyományos, mely lánctalpas kotrógéppel nem volt megközelíthető, ezért az iszapolási munkákat a „WATERKING” típusú úszókotróval végezték el. Ezeken a szakaszokon mintegy 6 méter szélességben 25 cm lerakódott iszapréteget kellett eltávolítani. A meder ezen a szakaszon kiszélesedik, azonban a természetes élőhelyek megóvása érdekében az iszapot nem a teljes mederszélességben távolították el. A meder erősen nádasodott, cserjékkel helyenként benőtt, sok helyen volt bedőlt fa. . A kotrás során fontos elvégzendő feladat volt a mederben található növényzet gyökérzónájának megszaggatása, eltávolítása. A kitermelt növényzetet és iszapos anyagot helyben, a partoldalban helyezték el

Megállapítható, hogy az iszapolási munka elvégzésével a Nováki-főcsatorna vízszállító képessége jelentősen javult, a növekvő öntözési igényeket nagyobb mértékben ki tudja szolgálni. Belvízvédekezés esetén a bel- és külterületek (főként szántók) könnyebben védhetőek a káros elöntésektől. Mindezek mellett az elvégzett fenntartási munka a csatorna – mely az egyik legszebb folyóágunk – ökológiai szerepét is jelentősen elősegíti, a vizes élőhelyek diverzitásának növelését is támogatja.