Befejeződött a Raab Flood4cast projekt

Az árvízvédekezésért felelős szervezetek határon átnyúló szervezeti együttműködésének eredményeként elkészült és a sikeres tesztgyakorlat után  készen áll a használatra az árvízi figyelmeztető és előrejelző modell a Rába folyó teljes szakaszán.

Az INTERREG V-A Ausztria Magyarország Együttműködési Program keretein belül megvalósuló „Raab Flood 4cast: Árvízi elöntési területek határon átnyúló időbeli és térbeli előrejelzése az árvíz- és katasztrófavédelmi intézkedések tervezésének támogatására” elnevezésű, 1 932 155 Euro költségvetésű projekt 2016-ban kezdődött és a modell sikeres tesztelése után 2020. június 30-án fejeződik be.

A beruházás vezető partnere a Stájerországi Tartományi Kormányhivatal, 14. ügyosztály -Vízgazdálkodás, erőforrások és fenntarthatóság (Graz), osztrák részről további partnerek: Burgenlandi Tartományi Kormányhivatal, 5. részleg – Építésügy, Vízgazdálkodási Főosztály (Eisenstadt), Burgenlandi Tartományi Biztonsági Központ GmbH (LSZ-B) (Eisenstadt). Magyar oldalon a Nyugat-dunántúli és az Észak-dunántúli Vízügyi igazgatóság valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.

A vízkárelhárítás minden országban kiemelt feladat, így a Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság napirendjén is időről-időre megjelennek az árvízvédekezéssel kapcsolatos kérdések, hiszen az árvizek nem ismernek országhatárokat. Az árvízvédelmi intézkedések legtöbbször látványos beruházásokban testesülnek meg: árvízi tározókban vagy éppen töltésfejlesztésben.

Van azonban az árvízvédekezésnek egy nagyon fontos, ha úgy tetszik „nulladik” lépcsőfoka: az árvízi előrejelzés, hiszen a sikeres védekezés alapja a jó prognózis. Kiemelt jelentőségű, hogy ez a terület is folyamatosan fejlődjön, hiszen a védekezéshez szükséges időelőny csak így biztosítható. A jó előrejelzéshez adatra, korszerű, tudományosan megalapozott módszerre, valamint jó szakemberekre, a Rába esetében Ausztria és Magyarország között szoros együttműködésre van szükség. Ebben a projektben mindezek sikeresen teljesültek.

A projekt a 2011-ben átadott, és jelenleg is üzemelő ProRaab(a) árvízi riasztó- és előrejelző rendszer korszerűsítését, funkcionális felújítását, és az elöntési területek összekapcsolását célozta meg, támogatva a Rába teljes magyarországi vízgyűjtőjének árvízvédekezési tevékenységét és a katasztrófavédelem ehhez kapcsolódó műveleti tervezését. A projekt során újraépítettük a Rába és vízgyűjtőjének 1 dimenziós hidrodinamikai modellrendszerét, ami magában foglalta a Rába teljes magyarországi medrének geodéziai felmérését. Korszerűsítettük és kiegészítettük továbbá a lineerizált regresszióra épülő előrejelző programunkat is.

A korszerű figyelmeztető és előrejelző rendszer támogatja a felelős árvíz- és katasztrófavédelmi szervezetek tevékenységét.

Az aktualizált és továbbfejlesztett hidrodinamikai és hidrológiai modellek, a frissített szoftver és a nagyteljesítményű hardver támogatásával megvalósult grafikus árvízi figyelmeztető rendszer több lehetséges csapadék- és elöntés forgatókönyvet felhasználva alkalmas valós idejű árvízi elöntések előrejelzésére, pontos vízállás és vízhozam adatok alkalmazásával különböző árvízi helyzetekben.

A modell segítségével az eredmények korszerű, több jogosultsági szintű internetes megjelenítése vált valóra.

A modell eredményei segítik a felkészülést, hatékonyabbá teszik a védekezésben résztvevő vízügyi, katasztrófavédelmi és önkormányzati szervek együttműködését, az itt élő emberek és javaik biztonságát szolgálják. Biztosítják a védekezéshez szükséges információk gyors és hatékony elérhetőségét.

A Raab Flood 4cast közös projektünk sikeres befejezésének eredményeként egy rendkívül magas szakmai színvonalú árvízi előrejelző modell áll rendelkezésünkre. A valós idejű kétdimenziós elöntési modell újdonságnak számít, mellyel irányt mutathatunk további fejlesztéseknek.

További információ:

https://www.interreg-athu.eu/hu/raabflood4cast/

https://www.facebook.com/raabflood4cast/