Újra éltető vizet kap a Lénai és a Jegenyési Duna-ág

Igazgatóságunk az Országos Vízügyi Főigazgatósággal közösen európai uniós forrásból, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében valósítja meg a „Felső-dunai mellékág-rendszerek árvízvédelme és vízpótlása I. ütem” tárgyú KEHOP-1.3.0-15-2016-00013 azonosítószámúprojektet. A Szigetközi Hullámtéri VízpótlóRrendszer az 1995. évi üzembe helyezése óta alapvetően jól működik, helyenként mégis fejlesztéseket igényel. A mostani fejlesztés célja a Felső-Duna árvízlevezető képességének és a meglévő ökológiai állapotok további javítása, melynek érdekében mellékágkotrások, a mellékágrendszerek műveinek, műtárgyainak az átalakítása, vizes élőhelyek rehabilitációja valósul meg. A kivitelezést végző vállalkozó a Mészáros és Mészáros Kft, a tervező a Solvex Kft.

A projekt keretében Dunakiliti térségében a Tejfalui mellékágrendszerben  két új mellékág, a Lénai-ág 810 méteren és a Jegenyési Duna-ág 500 méteren történt rehabilitációja sikeresen befejeződött 2020.04. 24-én.

A Lénai Duna-ág felső szakaszát a még az 1980-as években töltötték be a Dunakiliti duzzasztómű építésekor A Görgetegi Duna-ág jobb partján, egy vízkivételi ún. beeresztő műtárgy kiépítésével valósult meg a Lénai-ág felső vízpótlása. A Lénai-ágon keresztül érkező áramló víz a Tóthkalapi ágon folyik tovább, majd 200 m megtétele után a Jegenyési ágon vonul végig a Csökös Duna-ágig.

Ezek a beavatkozások nagyszerűen sikerültek és mostantól már a régi száraz mederszakaszok helyén új vizes élőhelyek, valamint a vízitúrázók számára is új bejárható medrek jöttek létre.