Újabb „mérföldkőhöz” érkezett a torkolati műtárgy kivitelezése

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság alkotta konzorcium által, az EU Kohéziós Alapjából és a hazai központi költségvetési irányzatból valósul meg a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” (KEHOP-1.3.0-15-2016-00012) című projekt.

A beruházás keretében 2021-06-18-án sajtótájékoztatóra került sor a torkolati műtárgynál Vének közelében a Torda-szigeten. Az eseményen Prof. Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is felszólalt, majd elvégezte az egyik szegmenstábla mozgatási próbáját és megtekintette a kivitelezés aktuális állását.  Az épülő torkolati műtárgy az acél szegmens elzáró szerkezetekkel vízszintszabályozást és a hajók átzsilipelését biztosítja majd a jövőben, valamint lehetővé teszi a halak számára az átjárhatóságot.

Az eseményen a beruházás jelentőségéről tájékoztatta még a sajtó képviselőit Kara Ákos a projekt miniszteri biztosa, Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő valamint Láng István az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője.

A 28,432 milliárd forint támogatással megvalósuló európai uniós vízügyi projekt megvalósítása a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programban (KEHOP) vált lehetővé. A kivitelezési munkák 2017 decembere óta folynak a térségben és várhatóan jövő év tavaszáig tartanak.

A beruházás fő célja a Mosoni-Duna torkolati szakaszán a lesüllyedt kis- és közepes vízszintek megemelése, a Duna megtámasztó hatásának megfelelő torkolati vízszint visszaállítása, mely által lehetővé válik a vizes élőhelyek rehabilitációja.

A projekt keretében épülő műtárgy az árvízkapu funkciót is biztosító vízszintszabályozó műből, hajózsilipből, és a Mosoni-Duna hosszirányú ökológiai átjárhatóságát biztosító halátjáróból áll.

A közelmúltban valósult meg az acél elzáró szerkezetek és mozgató berendezések beépítése, a beépítést követő száraz- és nedvespróbája. Jelenleg a műtárgyhoz csatlakozó új alvízi- és felvízi meder kialakításának befejező munkái zajlanak, amely után a Mosoni-Duna meder teljes körűen áttöltésre kerülhet. A mederáttöltést követően a Mosoni-Duna érkező vízhozamát már a műtárgyon fogják átvezetni. Ennek tervezett időpontja 2021 augusztusa. A Mosoni-Duna mederáttöltését követően hajózási zárlat lesz érvényben várhatóan a műszaki átadás lezárásáig. Folyamatban van a kétszintes kezelőépület, a műtárgy felett átvezetett híd és az ideiglenes betétgerenda tároló építése is. A projekt műszaki készültsége megközelíti a 87 %-ot.

A projektről bővebb információ olvasható http://mdtorkolatimu.ovf.hu/oldalon.