Átadtuk a felújított Nicki Duzzasztóművet

2020. október 2-án ünnepélyes keretek között átadtuk a Nicki Duzzasztóművet. A létesítményt a „Nagyműtárgyak fejlesztése és rekonstrukciója” (KEHOP-1.4.0-15-2015-00002) tárgyú 85%-ban Európai Unió Kohéziós Alap, illetve 15%-ban a Magyar Állam által finanszírozott vissza nem térítendő beruházás keretében újították fel. A bruttó 13,171 milliárd Ft összköltségű árvízvédelmi fejlesztés fő célja 6 területi vízügyi igazgatóság kezelésében lévő 7 műtárgy rekonstrukciója az Országos Vízügyi Főigazgatósággal közös konzorciumban.

Az érintett létesítmények közül az igazgatóságunk területén lévő Nicki Duzzasztóművet 943,6 millió Ft támogatással újították fel. Az augusztusban befejezett rekonstrukciós munkálatok után a próbaüzemi működés is sikeres volt, így hivatalos keretek között is átadták a duzzasztót.

Az 1932-ben épült műtárgy alapfeladata, hogy a Rába folyó duzzasztásával a felvízéből kiágazó Kis-Rábán keresztül biztosítsa a Kis-Rába-Hanság vízrendszerének ökológiai célú, gravitációs vízpótlását. Ezen keresztül kapnak vízpótlást a hansági csatornák Kapuvár és Csorna térségében, és ez adja a Rábca folyó felső vízpótlását is, valamint olyan különösen értékes természetvédelmi területek vízellátásában is szerepet játszik, mint a Rábca melletti Nyirkai-Hany.

A Nicki duzzasztóműnek biztosítani kell a Rába folyón érkező árvizek, a hordalék és a jég levezetését.

A duzzasztómű három duzzasztónyílásába beépített vízfeltöltésű tömlős gát esetében a tömlők cseréje történt meg, emellett ezekhez a nyílásokhoz új rendszerű ideiglenes elzárási lehetőséget biztosító táblák is készültek. A korszerű berendezés segítségével az eddig előforduló több napos duzzasztási üzemszünetek 2-3 órára csökkennek.

Elkészültek a Kis-Rába beeresztő zsilip komplex felújítási munkái is. A zsilip elzáró szerkezetei korszerű hajtóműveket kaptak, helyi és távműködtetési lehetőséggel kiépítve.

A nicki vezérlő épületbe új számítógépes üzemirányítási rendszert szereltek be, melyhez optikai hálózat biztosítja az adatok áramlását a telephelyen belül, valamint az energiaellátás a fogyasztásmérés is korszerűsödött a telephelyen. Felújították a komplex gépházi 0,4kV-os elosztót és a hídvilágítást is. Tartalék áramforrásként egy új korszerű áramfejlesztőt telepítettek.

A Rába folyó medrében a felvízi oldalon végzett kotrás során 9.800 m3 mennyiségű anyagot kotortak ki, melyből a Kis-Rába II-es ágának feltöltése valósult meg.

A felújítandó művek – így a Nicki Duzzasztómű is - alapvetően befolyásolják Magyarország vízgazdálkodását, így az állapotuk megőrzéséhez szükséges rekonstrukciós munkálatok időszerű teljesítése is kiemelkedő jelentőségűvé vált. A felújításnak köszönhetően a mű tartósan képes lesz ellátni jelentős térségi szerepét az árvízvédelem, a jéglevezetés, az ökológiai és természetvédelmi célú vízpótlás, az öntözővíz biztosítása, az energiatermelés, valamint a szabadidős és rekreációs célú hasznosítás területén. A rekonstrukció után a létesítmény elsődleges funkcióin túl kedvezőbbek lesznek a feltételek a halászati vízfelület kezelésére is.

A projektről bővebb információ olvasható a www.nagymutargy.ovf.hu oldalon.